Sam Tsemberis skapade bostad först

Modellen Bostad först formades i New York av psykologen Sam Tsemberis för att hjälpa hemlösa med missbruksproblem och psykisk ohälsa att komma ur hemlösheten. Se gärna Sams TED-talk där han berättar om varför han engagerade sig i frågan. Artikeln och citaten nedan är en svensk sammanfattning av delar av föreläsningen.

 

I mitten av 80-talet arbetade Sam Tsemberis som psykolog på ett sjukhus i New York. Till och från sitt jobb såg han att fler och fler människor började leva på stadens gator. Han uppmärksammade också att människor hamnade i en ond cirkel och pendlade mellan att leva på gatan, att behandlas på sjukhus och att leva på gatan igen. Behandlingar för psykisk ohälsa och missbruk verkade inte fungera och dessa personer ansågs vara hopplösa fall, resistenta mot behandling.

”Människor stämplades som resistenta mot behandling. Men i själva verket var det samhället som misslyckats med att ge dem den hjälp som de behövde.”

I samhället, både formellt och informellt, antar vi ofta att de hemlösa själva är orsaken till sin situation, berättar Sam. Kanske arbetade de inte tillräckligt hårt eller så slösade de bort chanser som gavs dem, tänker vi. Vi antar också att hemlösa behöver kontrolleras eftersom de inte kan ta hand om sig själva eller sin lägenhet, särskilt inte de som missbrukar eller lider av psykisk ohälsa. Men Sam Tsemberis menar istället att det är det sociala system som vi skapat som gör det omöjligt för hemlösa att komma vidare i sina liv.

Fröet till Sams förändrade synsätt kom ur frustrationen över att han inte kunde hjälpa de hemlösa han mötte. Till slut bestämde han sig för att på riktigt lyssna på deras berättelser och höra deras önskemål. Flera av de hemlösa som han behandlade berättade för honom att de levt med psykisk ohälsa sedan tonåren eller att de missbrukat droger och alkohol under lång tid. Men det de önskade sig först av allt just nu var att få ett eget boende.

”De önskade ingen lyx utom den absoluta självklarheten att kunna leva ett värdigt liv i sin egen bostad.”

Samtidigt var den kliniska och professionella expertisen inte i samklang med de hemlösas önskemål. Man var övertygad om att dessa människor inte skulle klara av att bo i egen lägenhet med tanke på deras missbruk och psykiska ohälsa. Men Tsemberis och hans arbetslag vände istället på perspektivet. De fick lägga sin egen övertygelse åt sidan och istället acceptera att det inte är myndigheters kontroll och krav som kan förändra liv, utan varje individ har själv makten att förändra.

Teamet gjorde försök med Bostad först genom att placera hemlösa som uttryckte att de ville ha ett eget boende direkt i egna lägenheter. Teamet fanns till hands och stöttade i vardagen och arbetade utifrån de principer som Bostad först bygger på.

”Vårt team stöttade och besökte, och de boende klarade sig så mycket bättre än vad vi trodde var möjligt.”

I både Nordamerika och Europa har forskning och utvärderingar av olika bostad först-projekt gjorts. De flesta studier visar att 80 procent av de som får lägenhet via Bostad först stannar kvar i den. Modellen har även visat sig vara mer kostnadseffektiv än vanliga metoder så som bostadstrappor, både samhällsekonomiskt men också medmänskligt.


Läs mer om Pathways to Housing first

Dela sidan:
>
Så började det