27 - 28 nov

Årligt möte: Nationella Bostad först-nätverket

Bostad först Malmö har stafettpinnen till årets nätverkskonferens. Denna gång blir det i ett samarbete med Sveriges stadsmissioners projekt Avskaffa hemlösheten med Bostad först. Vi ses två heldagar men vi öppnar upp den andra dagen för övriga intresserade för att diskutera utmaningar inför nästa decennium.

Dagarna är till självkostnadspris. Mer information om kostnader kommer till hösten.  OBS: Specialerbjudande! Vi bjuder tio boende eller före detta boende i Bostad först på kost och logi för båda dagarna.

Vi ses i Malmö. Detaljerad info om plats meddelas senare.

Dag 1: nätverksträff, onsdag 27 november Kl. 9.30-17.00

Det nationella Bostad först-nätverket möts denna dag för nätverkande, erfarenhetsutbyte och problemlösning så att deltagarna utifrån intresse och egna kompetenser kan inspireras och lära av varandra. Inför denna dag kommer samtliga deltagare därför ges möjlighet att beskriva sina egna och organisationens största utmaningar, men även vad man lyckas bra med. Utifrån detta kommer vi skapa utrymme för styrt erfarenhetsutbyte utifrån angelägna teman.

Delar av programmet

Marcus Knutagård och Arne Kristiansen från Lunds universitet med lång erfarenhet av Bostad först, finns med oss både som föreläsare och samtalspartners denna dag.

Ola Segnestam Larsson från Ersta Sköndal Bräcke högskola och Score kommer att presentera resultatet från en kartläggning av de studier och utvärderingar som gjorts av Bostad först i Sverige sedan starten.

Dag 2: Öppen konferensdag, torsdag 28 november  kl. 9.00-16.30

Denna dag är en heldagskonferens med idéseminarier och föreläsningar. Konferensen är öppen för alla. Vi utbyter idéer och erfarenheter från Sveriges och Nordens främsta inom området Bostad Först. Vi tar avstamp i forskning, politik och praktik för att ta våra tankar vidare i kreativa idéseminarier. Nedan ett axplock av teman och medverkande.

Delar av programmet

Framgångar, motgångar och en möjlig väg framåt
Lotta Säfström, ordförande Sveriges stadsmissioner
Marcus Knutagård, Lunds universitet

Vad kan vi lära av våra grannar? Ett kommunalt och ett nationellt perspektiv på handlingskraft
Tom Rønning, Boligstrategisk konsulent, Odense
Juha Kaakinen, CEO, Bostadsstiftelse Y-Säätiö

Samsyn och motstånd i det kontinuerliga utvecklingsarbetet med Bostad först
Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborg
Eleonora Johansson, kommunalråd och socialnämndens ordförande Helsingborg

Att ge ett bra stöd i Bostad först
Ann-Kristin Sörensen, Helsingborg och Liselotte Lundberg, Malmö m.fl. boendestödjare.

Olika lösningar för att få fram bostäderna
Martin Grander, Malmö universitet
Anna Granath Hansson, KTH
Jonas Wihlstrand, områdeschef, Stockholms stadsmission

Dela sidan:

Årligt möte: Nationella Bostad först-nätverket

Datum:
27 - 28 nov

Plats:
Malmö

Hitta dit:
>
>
Årligt möte: Nationella Bostad först-nätverket