27 - 28 nov

Årligt möte: Nationella Bostad först-nätverket

Malmö stads Bostad först har stafettpinnen till årets nätverkskonferens. Denna gång blir det i ett samarbete med Sveriges stadsmissioners projekt Avskaffa hemlösheten med Bostad först. Vi ses två heldagar men vi öppnar upp den andra dagen för övriga intresserade för att diskutera utmaningar inför nästa decennium. Obs! Nätverket är öppet för alla kommuner, ideella organisationer, fastighetsägare och andra aktörer som har bostad först-verksamhet.

Kostnad för båda dagarna är 500 kronor. Middag på kvällen 27 november kostar 300 kronor. Moms 25% tillkommer.

Är du socialarbetare, chef, lokalpolitiker eller fastighetsägare i en Bostad först-verksamhet – anmäl dig i formuläret nedan.

Specialerbjudande! Vi bjuder tio personer som bor eller har bott i Bostad först på kost och logi för båda dagarna. Preliminärt finns endast plats för två personer från varje verksamhet.

Anmälan: Sista anmälningsdag är 1 november och vi har nu fyllt alla platser, så tyvärr kan vi just nu inte ta emot fler anmälningar till konferensen.

Anmälan är bindande men kan överlåtas exempelvis till en kollega.

      

 

Dag 1: Nätverksträff, onsdag 27 november

Plats: Malmö stadshus, August Palms Plats 1

kl 9.00 Registrering och kaffe

kl. 9.30-17 pågår programmet – se detaljer nedan

Utrymme för erfarenhetsutbyte

Det nationella Bostad först-nätverket möts denna dag för samtal med forskare men även för nätverkande, erfarenhetsutbyte och problemlösning. Vi skapar förutsättningar så att deltagarna utifrån intresse och egna kompetenser kan inspireras och lära av varandra. Inför denna dag kommer samtliga därför ges möjlighet att beskriva sina egna och organisationens största utmaningar, men även vad man lyckas bra med. Utifrån detta kommer vi skapa utrymme för ett styrt erfarenhetsutbyte utifrån angelägna teman.

Medverkande

Marcus Knutagård och Arne Kristiansen från Lunds universitet med lång erfarenhet av Bostad först, finns med oss både som föreläsare och samtalspartners denna dag.

Ola Segnestam Larsson från Ersta Sköndal Bräcke högskola och Score kommer att presentera det preliminära resultatet från en kartläggning av de studier och utvärderingar som gjorts av Bostad först i Sverige sedan starten.

Detaljerat program

9.00 Registrering och fika

9.30 Värdarna hälsar välkomna, Malmö stad presenterar sin verksamhet
Anita Svantesson, sektionschef Malmö stad
Jan Ström, projektledare, Sveriges stadsmissioner
Olof Tornborg och Caroline Foss, socialsekreterare, Malmö stad

10.15 Temasamtal pass 1*

11.10 Bensträckare

11.25 Temasamtal pass 2*

12.15 Lunch i stadshusets restaurang

13.15 Reflektioner och slutsatser från gruppsamtalen
Arne Kristiansen, forskare vid Lunds universitet

14.15 Paus och fika

14.30 Stödet i Bostad först – reflektioner från 10 års forskning
Marcus Knutagård, forskare vid Lunds universitet

15.10 Bensträckare

15.20 En bild av kunskapsläget – Bostad först i Sverige
Ola Segnestam Larsson

16.00 Reflektioner: Marcus och Arne i samtal med Ola

16.30 Bensträckare

16.35 Uppsamling

17.00 Avslutning

18.00 Middag för de som anmält sig
Plats: Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24

* Nätverksträffens första dag kommer vi bygga till stor del på ett strukturerat erfarenhetsutbyte. För att detta ska bli bra behöver ni själva formulera både vad ni kan bjuda på och vad ni vill ha från de andra Bostad först-teamen.

Utifrån era svar kommer vi forma samtalsgrupper med olika teman. Skriv in era svar på frågorna nedan i anmälningsformuläret och skicka in.

A) Vad är ni stolta över? Vad är ni särskilt bra på? Vad vill ni dela med er av till andra boendestödjare?

B) Vad skulle ni behöva bli bättre på? Vilka utmaningar vore intressant att få höra hur andra hanterar?


Dag 2: Öppen konferensdag, torsdag 28 november

Bostad först tio år i Sverige

Plats: Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24

Kl. 9-16.30 pågår programmet – se detaljerna nedan.

Denna dag är en heldagskonferens med idéseminarier och föreläsningar. Konferensen är öppen för alla intresserade. Vi utbyter idéer och erfarenheter från Sveriges och Nordens främsta inom området Bostad Först. Vi tar avstamp i forskning, politik och praktik för att ta våra tankar vidare i kreativa idéseminarier.

Är du privatperson eller från en organisation som inte ingår i nationella Bostad först-nätverket? Anmäl dig här.

Detaljerat program

8.30 Registrering och kaffe/te

9.00 Värdarna hälsar välkommen

Rebecca Bichis, avdelningschef Malmö stad
Lotta Säfström
, ordförande Sveriges stadsmissioner

9.40 Idé-scen: möt dagens experter

Framgångar, motgångar och en möjlig väg framåt för Bostad först
Marcus Knutagård, forskare vid Lunds universitet

Vad kan vi lära av våra grannar? Ett kommunalt och ett nationellt perspektiv på handlingskraft
Juha Kaakinen, CEO, Bostadsstiftelse Y-Säätiö
Tom Rønning, Boligstrategisk konsulent, Odense

Samsyn och motstånd i det kontinuerliga utvecklingsarbetet med Bostad först
Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborg
Samuel Lilja, ordförande i socialnämnden, Helsingborgs stad

Att ge ett bra stöd i Bostad först
Ann-Kristin Sörensen,  boendestödjare, Helsingborgs stad
Göran Lundin, socialsekreterare/socionom, Malmö stad
Cecilia Bergstedt, boendestödjare, Göteborgs stadsmission

Olika lösningar för att få fram bostäderna
Anna Granath Hansson, forskare vid KTH
Martin Grander, forskare vid Malmö universitet
Markus Kallifatides, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i s-föreningen Reformisterna
Jonas Wihlstrand, områdeschef, Stockholms stadsmission

10.50 Fika

11.25 Idé-seminarier: session 1

12.30 Lunch

13.30 Idé-seminarier: session 2

14.30 Paus & fika

14.50 Återkoppling och reflektioner från idéseminarierna från de medverkande

15.40 Avslutning & underhållning


Idé-seminarier (28 november, valbara)

På den öppna konferensdagen finns tre valbara seminarier som går parallellt, dels före lunch (session 1) och dels efter lunch (session 2). Du kan välja ett seminarie per session. Nedan hittar du medverkande och teman på varje saminarie.
Seminarium A

Att bygga en stabil Bostad först-verksamhet i kommunen

Tom Rønning, Boligstrategisk konsulent, Odense

Marcus Knutagård, forskare vid Lunds universitet

Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborg

Samuel Lilja, ordförande i socialnämnden, Helsingborgs stad

Lotta Säfström, ordförande Sveriges stadsmissioner

Seminarium B (hålls delvis på engelska)

Så kan bostadspolitiken bidra till att utrota hemlösheten

How a Housing Policy Can End Homelessness

Juha Kaakinen, CEO, Bostadsstiftelse Y-Säätiö

Anna Granath Hansson, forskare vid KTH

Martin Grander, forskare vid Malmö universitet

Markus Kallifatides, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i s-föreningen Reformisterna.

Jonas Wihlstrand, socialchef, Stockholms stadsmission

Seminarium C

Stödet till de boende – hur blir det bra?

Ann-Kristin Sörensen, boendestödjare, Helsingborgs stad

Göran Lundin, socialsekreterare/socionom, Malmö stad

Liselott Lundberg, socialsekreterare/socionom, Malmö stad

Cecilia Bergstedt, boendestödjare, Göteborgs stadsmission

Med flera boendestödjare och boende i Bostad först


Dela sidan:

Årligt möte: Nationella Bostad först-nätverket

Datum:
27 - 28 nov

Plats:
Malmö

Hitta dit:
>
>
Årligt möte: Nationella Bostad först-nätverket