28 nov kl. 09:00-16:30

Bostad först-konferens i Malmö

Välkommen till en heldagskonferens med idéseminarier och föreläsningar. Konferensen är öppen för alla. Vi utbyter idéer och erfarenheter från Sverige och Nordens främsta inom området Bostad Först. Vi tar avstamp i forskning, politik och praktik för att ta våra tankar vidare i kreativa idéseminarier.

Pris: Kostnaden för konferensdagen är 250 kronor. 25% moms tillkommer.

Plats: Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Tid: kl. 9-16.30

Program: Se detaljerat program nedan.

Anmälan: Sista anmälningsdag är 1 november och vi har nu fyllt alla platser, så tyvärr kan vi just nu inte ta emot fler anmälningar till konferensen.

Anmälan är bindande men kan överlåtas exempelvis till en kollega.

      

 

Detaljerat program för konferensdagen 28 november

8.30 Registrering och kaffe

9.00 Värdarna och hälsar välkommen

Rebecca Bichis, avdelningschef Malmö stad
Lotta Säfström
, ordförande Sveriges stadsmissioner

9.40 Idé-scen: möt dagens experter

Framgångar, motgångar och en möjlig väg framåt för Bostad först
Marcus Knutagård, forskare vid Lunds universitet

Vad kan vi lära av våra grannar? Ett kommunalt och ett nationellt perspektiv på handlingskraft
Juha Kaakinen, CEO, Bostadsstiftelse Y-Säätiö
Tom Rønning, Boligstrategisk konsulent, Odense

Samsyn och motstånd i det kontinuerliga utvecklingsarbetet med Bostad först
Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborg
Samuel Lilja, ordförande i socialnämnden, Helsingborgs stad

Att ge ett bra stöd i Bostad först
Ann-Kristin Sörensen, boendestödjare, Helsingborgs stad
Göran Lundin, socialsekreterare/socionom, Malmö stad
Cecilia Bergstedt, boendestödjare, Göteborgs stadsmission

Olika lösningar för att få fram bostäderna
Anna Granath Hansson, forskare vid KTH
Martin Grander, forskare vid Malmö universitet
Markus Kallifatides, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i s-föreningen Reformisterna
Jonas Wihlstrand, områdeschef, Stockholms stadsmission

10.50 Fika

11.25 Idé-seminarier: session 1

12.30 Lunch

13.30 Idé-seminarier: session 2

14.30 Paus & fika

14.50 Återkoppling och reflektioner från idéseminarierna från de medverkande

15.40 Avslutning & underhållning


Idé-seminarier (valbara)

På den öppna konferensdagen finns tre valbara seminarier som går parallellt, dels före lunch (session 1) och dels efter lunch (session 2). Du kan välja ett seminarie per session. Nedan hittar du medverkande och teman på varje saminarie.
Seminarium A

Att bygga en stabil Bostad först-verksamhet i kommunen

Tom Rønning, Boligstrategisk konsulent, Odense

Marcus Knutagård, forskare vid Lunds universitet

Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborg

Samuel Lilja, ordförande i socialnämnden, Helsingborgs stad

Lotta Säfström, ordförande Sveriges stadsmissioner

Material för seminariet

TOM Rönning – Odense Model

Bilaga F – LU-Den boendes perspektiv, kristiansen og espmarker 2012

Bilaga G – LU-Nytt vin i gamla läglar – Knutagård – Kristiansen

Bilaga H – LU-Bostad_forst_slutrapport Helsingborg_2013_sof1

Bilaga J – GU-Slutversion utvärdering Bostad först Göteborg 2016-09-21

Seminarium B (hålls delvis på engelska)

Så kan bostadspolitiken bidra till att utrota hemlösheten

How a Housing Policy Can End Homelessness

Juha Kaakinen, CEO, Bostadsstiftelse Y-Säätiö

Anna Granath Hansson, forskare vid KTH

Martin Grander, forskare vid Malmö universitet

Markus Kallifatides, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i s-föreningen Reformisterna.

Jonas Wihlstrand, socialchef, Stockholms stadsmission

Material för seminariet

JONAS Wihlstrand – Hemlöshetsrapport Stockholms stadsmission

ANNA Granath Hansson defining Social Housing

ANNA Granath Hansson Bostadspolitiska instrument i fyra europeiska lander

JUHA Kaakinen Housing first Finland 2015

Juha Kaakinen – Y-Foundation in short

MARKUS Kallifatides Ny social bostadspolitik – statligt ansvar för bostadsförsörjningen

Ordlista eng-sv

Seminarium C

Stödet till de boende – hur blir det bra?

Ann-Kristin Sörensen, boendestödjare, Helsingborgs stad

Göran Lundin, socialsekreterare/socionom, Malmö stad

Liselott Lundberg, socialsekreterare/socionom, Malmö stad

Cecilia Bergstedt, boendestödjare, Göteborgs stadsmission

Med flera boendestödjare och boende i Bostad först

Material för seminariet

Bostad först-handboken


Dela sidan:

Bostad först-konferens i Malmö

Datum:
28 nov kl. 09:00-16:30

Plats:
Malmö

Hitta dit:
>
>
Bostad först-konferens i Malmö