28 nov kl. 09:00-16:30

Bostad först-konferens i Malmö

Välkommen till en heldagskonferens med idéseminarier och föreläsningar. Konferensen är öppen för alla. Vi utbyter idéer och erfarenheter från Sverige och Nordens främsta inom området Bostad Först. Vi tar avstamp i forskning, politik och praktik för att ta våra tankar vidare i kreativa idéseminarier. Nedan ett axplock av teman och medverkande.

Delar ur konferensprogrammet

28 november kl. 9.00-16.30 i Malmö

Framgångar, motgångar och en möjlig väg framåt
Lotta Säfström, ordförande Sveriges stadsmissioner
Marcus Knutagård, Lunds universitet

Vad kan vi lära av våra grannar? Ett kommunalt och ett nationellt perspektiv på handlingskraft
Tom Rønning, Boligstrategisk konsulent, Odense
Juha Kaakinen, CEO, Bostadsstiftelse Y-Säätiö

Samsyn och motstånd i det kontinuerliga utvecklingsarbetet med Bostad först
Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborg
Eleonora Johansson, kommunalråd och socialnämndens ordförande Helsingborg

Att ge ett bra stöd i Bostad först
Ann-Kristin Sörensen, Helsingborg och Liselotte Lundberg, Malmö m.fl. boendestödjare.

Olika lösningar för att få fram bostäderna
Martin Grander, Malmö universitet
Anna Granath Hansson, KTH
Jonas Wihlstrand, områdeschef, Stockholms stadsmission

 

Dela sidan:

Bostad först-konferens i Malmö

Datum:
28 nov kl. 09:00-16:30

Plats:
Malmö

Hitta dit:
>
>
Bostad först-konferens i Malmö