27 feb

Seminarium: Socialsekreterarens utmaningar med Bostad först

Vad behöver socialsekreterare och handläggare för att ge bästa stöd? Vi ägnar detta Arena Lång-seminarium åt att synliggöra, diskutera och dela erfarenheter kring de specifika utmaningar som socialsekreterarna och de olika handläggarna möter i sin vardag när de arbetar med Bostad först.

Medverkande: Linda Hammenfors
Biträdande enhetschef på Göteborgs stadsmission, tidigare förste socialsekreterare på Askim-Frölunda-Högsbo stadsdel

Samtalsledare: Jan Ström
Projektledare för Avskaffa hemlösheten med Bostad först, Sveriges Stadsmissioner

Datum och tid: 27 februari kl. 15-16.30
Plats: Första Långgatan 17 B, Göteborg

Anmäl dig här

Mer om seminariet

Bostad först-modellen är en central del av stadens satsning på långsiktiga boendelösningar. Samtidigt utmanar den det traditionella sättet att se på insatser mot hemlöshet.

Chefer inom socialtjänsten och de boendestödjare som arbetar med hyresgästerna i Bostad först ges ofta möjligheter att utveckla sin kunskap om modellen. Däremot tycks många socialsekreterare, vuxenhandläggare och handläggare för ekonomiskt bistånd uppleva att de varken får tillräcklig utbildning i Bostad först eller organisatoriska förutsättningar för att ge ett fullgott stöd till klienter som önskar en Bostad först-lägenhet.

Vi ägnar detta Arena Lång-seminarium åt att synliggöra, diskutera och dela erfarenheter kring de specifika utmaningar som socialsekreterarna och de olika handläggarna möter i sin vardag när de arbetar med Bostad först. Syftet är att generera förslag till riktade utbildningsinsatser för målgruppen, men också att öka förståelsen för de strukturella hinder tjänstepersonerna inte själva kan påverka.

Eventet riktar sig därför särskilt till denna målgrupp, men andra aktörer med intresse och engagemang för frågan är också hjärtligt välkomna att bidra med sina perspektiv!

Dela sidan:

Seminarium: Socialsekreterarens utmaningar med Bostad först

Datum:
27 feb

Arrangör:
FAMNA VÄST

Plats:
Arena första lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg

Hitta dit:
>
>
Seminarium: Socialsekreterarens utmaningar med Bostad först