Ett mind-shift för att utrota hemlösheten

Hanna Olsson är en av kursledarna som under 2019 turnerar runt Sverige med en grundkurs i Bostad först, från Luleå i norr till Malmö i söder. Hon hoppas på ett mind-shift där vi vågar inte enbart tänka utanför boxen, utan helt sudda bort den för att på riktigt utrota hemlösheten.

Hanna är till vardags coach och metodutvecklare på Stockholms stadsmission. Och att vi ska kunna utrota hemlösheten i Sverige är något som hon brinner för. Inte minst utifrån att bostad är en mänsklig rättighet.

– Jag hoppas att vi vågar utmana vårt sätt att tänka och våra tidigare erfarenheter. Bostad först har de senaste åren visat på framgångar i både Europa och Sverige, säger Hanna.

Egenmakt en framgångsfaktor

För den som inte är insatt i Bostad först vill Hanna lyfta fram att modellens styrka är att den ger människor egenmakt över sitt liv och sätter individens behov och mål i centrum.

– Egenmakt är en framgångsfaktor och i Bostad först är individen i fokus. Metoden tar hänsyn till många olika aspekter i en människas liv och skapar förutsättningar för att kunna återhämta sig från ett liv i hemlöshet, berättar Hanna.

Påhittiga socialarbetare

Att som socialarbetare vara påhittig, nyfiken, ha tålamod och vara flexibel är viktiga egenskaper för att lyckas med Bostad först. Inget ryms inom en box i Bostad först, menar Hanna.

– Bort med boxen! Vi behöver inte tänka utanför den – vi behöver komma ur den. Vi kan till exempel bli bättre på att jobba uppsökande och motiverande för att nå de allra mest utsatta personer som lever i hemlöshet. Flera länder i Europa har visat att det är möjligt, säger Hanna som nyligen själv utbildat sig i Bostad först genom Housing First Europe Hub.

Evidensbaserad modell

För att kunna utrota hemlöshet så krävs det nationella riktlinjer, strukturerat arbete kring hemlöshet och framförallt att det är tydligt förankrat och beslutat inom politiken, menar Hanna. Men att det saknas nationella riktlinjer i Sverige innebär inte att vi ska vänta. Tvärtom behöver vi vara envisa och ha fokus på de som behöver stödet mest, säger hon.

– Bostad först är en evidensbaserad modell som har visat goda resultat runt om i världen för en av de mest utsatta och sårbara grupperna i vårt samhälle – människor med komplex och omfattande problematik. Var och en har rätt att bo bra och ha en trygg punkt i livet, oavsett vem du är och hur brokig bakgrund du har.


Dela sidan:
Publicerad: 18 mars, 2019
>
>
Ett mind-shift för att utrota hemlösheten