Femton nyanser av hemlöshet och bostadspolitik

Juha Kaakinen, Marcus Knutagård och Tom Rønning om handlingskraft – nationellt och lokalt.

Text: Cecilia Kongini, Malmö stad
Foto: Charbel Sader, Sveriges stadsmissioner

På Bostad först nationella konferens i Malmö 28 november 2019 samlades politik, forskning och praktik för ett öppenhjärtigt och ärligt samtal. Att Sverige inte är ett föregångsland stod klart redan i början av dagen. Det pågår ett paradigmskifte ute i Europa men vi är inte där.

Finland är föregångslandet, det enda EU-landet där hemlösheten minskat. Där har man arbetat med Bostad först och social housing sedan mitten av 1980-talet. Inte bara det. Frågan om bostäder och hemlöshet har lyfts från kommunerna till regeringsnivå. Det finns ett nationellt bostadslöshetsprogram som bland annat innefattar byggandet av bostäder och Bostad först som nationell strategi. Målet är att få bort hemlösheten 2027.

– Vi ser inte Bostad först som en servicemodell utan en systemmodell, berättar Juha Kaakinen, CEO Bostadsstiftelsen Y-Säätiö.

– Vi bygger inga sociala ghetton. Vi ser till att det i varje nytt område som byggs finns en andel lägenheter för människor som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa.

Social housing är ett begrepp som har haft svårt att få fäste i Sverige.

– Det blir helt stelt i rummet när man nämner social housing. Vi behöver ladda begreppet med nya bilder, utveckla begreppet i en ny modern svensk kontext, säger Jonas Wihlstrand, socialchef Stockholms stadsmission.

Kommunerna tar på sig ledartröjan, de har möjligheter att påverka och styra bland annat genom markanvisning. Visionen i staden och lokala Bostads först-eldsjälar ger kraft åt arbetet. Men det finns stora skillnader mellan kommunerna och där behöver staten ta på sig ansvaret.

– Det här är en nationell angelägenhet. Akutboende är vår tids fattighus, säger Marcus Knutagård, forskare vid Lunds universitet.

– Sverige behöver göra sin hemläxa och skaffa sig en plan för praktiska lösningar på praktiska problem. Att fastna i ideologiska diskussionen är bara kontraproduktivt, säger Anna Granath Hansson, forskare KTH.

– Bostadspolitik och socialpolitik behöver lira ihop. Partierna behöver lira ihop, fortsätter Jonas Wihstrand.

– Det behövs konsensus, säger Samuel Lilja, ordförande i socialnämnden i Helsingborgs stad.

 

Ann-Kristin Sörensen, Cecilia Bergstedt och Göran Lundin om att ge ett bra stöd i Bostad först. (Foto: Charbel Sader)

Ann-Kristin Sörensen, Cecilia Bergstedt och Göran Lundin om att ge ett bra stöd i Bostad först. (Foto: Charbel Sader)

Det handlar om förstahandskontrakt som kan riktas till människor som står långt från bostadsmarknaden. Att inte bara jobba med kösystemet. Bostäder i kombination med stöd till boende.

– Bostad först har minskat hemlösa människors misstro till socialtjänsten. Tilliten har ökat, berättar Marcus Knutagård.

Ann-Kristin Sörensen, boendestödjare i Helsingborg stad och tidigare boende i Bostad först uttrycker det så här

– Första kontakten med Bostad först golvade mig helt. Jag fick en stor kram. Det var skumt. Det var ju trots allt en sockärring. Bostad först lät för bra. Jag tänkte, det måste finnas en hake. I två år väntade jag på att få en kniv i ryggen. Men stödet var alltid där. Det var många strider på vägen, men Bostad först stod alltid i min ringhörna. Stödet har betytt allt för mig och att jag står här idag.

Odense kommun med tvåhundra tusen invånare har 500 Bostad först-lägenheter. Det är nästan lika mycket som hela Sverige. De har jobbat med en rad olika aktörer i staden för att få en bred förankring för de hemlösas situation.

– Vi arbetar holistiskt. Vi utgår från att här finns plats för alla. Motsats till attityden not in my backyard, säger Tom Rønning, boligstrategisk konsult, Odense

Cecilia Bergstedt, boendestödjare på Göteborgs stadsmission, har fördjupat sig i begreppet hem och vad det betyder för människor.

– Lägenhet och hem är inte samma sak. Det är mycket som behövs för att en lägenhet ska kännas som ett hem. Dom jag träffar har alla gemensam erfarenhet av att ha förlorat sitt hem och alla sina saker, flera gånger om. Saker som påminner oss om vårt liv, vår historia, våra nära och kära. Ett hem betyder så många olika saker som till exempel doften av frukost och en dygnsrytm. Så länge vi har ett hem tar vi det för givet och kan inte föreställa oss hur det är att var utan. Ett hem kan också vara en plats man flyr ifrån, som ställer krav som är outtalade

Lotta Säfström, ordförande för Sveriges stadsmissioner, har ett tydligt budskap:

– Hemlöshet är inte samma sak som sänglöshet.

Samtalet under dagen rör sig mellan nationell, lokal och individnivå. På individnivå pratas det framför allt om stödet till de boende och att se på de boende som en resurs i utvecklingsarbetet. Att få ge tillbaka och själv bidra är viktigt för självkänslan. Det är också viktigt att utvecklingsarbetet bygger på verkliga, äkta erfarenheter.

– Vår viktigaste samarbetspartner är människorna själva. De boende har lärt oss mycket om hur vi behöver utveckla vårt arbete. Vi har med brukare i många sammanhang, säger Dinah Åbinger, socialdirektör i Helsingborgs stad.

– När det gäller insatser behöver vi även tänka sysselsättning. Har man ingenting att göra blir boendet rätt tomt, väggarna faller över en.

Markus Kallifatides, Anna Granath Hansson, Martin Grander, Juha Kaakinen och Jonas Wihlstrand om bostadspolitik och lösningar för att få fram bostäder. (Foto: Charbel Sader)

Markus Kallifatides, Anna Granath Hansson, Martin Grander, Juha Kaakinen och Jonas Wihlstrand om bostadspolitik och lösningar för att få fram bostäder. (Foto: Charbel Sader)

Det pumpas in pengar i miljöinnovationer, varför pumpas det inte in pengar i sociala innovationer som motverkar hemlöshet? Varför har Sverige inte innovationsprogram för det?

– Bankerna är redo att investera. De har en fråga som de först vill ha svar på ”Hur ser ni till att dessa lägenheterna går till de personer som har lägst inkomst?”, berättar Anna.

– Det finns flera exempel på social housing-projekt. Men ofta handlar det om ett fåtal lägenheter som man lägger ner mycket energi på. Det behövs lägenheter i volymer för att påverka hela systemet och få ett innovationstryck, säger Markus Kallifatides, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i s-föreningen Reformisterna.

– Staten har lagt enormt mycket kapital i ladorna. Utrymme finns för storskaliga investeringar i bostadsbyggande om bara viljan finns.

Och avslutningsvis ett konstaterande att bostadspolitik generellt sett inte lockar politiker. Jonas får slutordet:

– Kan det finnas något bättre jobb för en minister än att få fixa hem till alla människor?!

Anita Svantesson och Jan Ström, programledare. Estradpoeten Emil Jensen avrundade dagen (Foto: Charbel Sader)

Anita Svantesson och Jan Ström, programledare. Estradpoeten Emil Jensen avrundade dagen (Foto: Charbel Sader)


Dela sidan:
Publicerad: 29 november, 2019
>
>
Femton nyanser av hemlöshet och bostadspolitik