Höstens grundkurser genomförda av våra Europa-utbildade Trainers

Under september genomfördes ytterligare en serie med fem grundkurser i Bostad först med drygt 150 deltagare. Denna gång höll vi kurserna i Alvesta, Stockholm, Göteborg, Umeå och Karlstad. I Stockholm och Karlstad arrangerades även workshopen Påverka bostadspolitiken.
Genom vårt samarbete med Housing First Europe Hub har vi hittills utbildat fem personer i det vi kallar TTT (Train the Trainers) där olika europeiska perspektiv och erfarenheter ligger till grund för utbildningen. Fyra av dem medverkade i höstens grundkurser. Ytterligare tre blivande Trainers startar sin TTT-utbildning i november.

I Umeå sammanföll grundkursen med att vår värd, Föreningen Öppen Gemenskap ombildades och blev Umeå stadmission samma dag.

Deltagarna utgjorde en härlig mångfald från Umeå, Luleå, Skellefteå kommuner, Kronofogdemyndigheten, Svenska kyrkan och Umeå stadsmission.

Tack för att ni kom allihop! Tack Umeå stadsmission för att vi fick dela ert firande efteråt!

 

Här är några utdrag från kurs-utvärderingarna i Umeå som generellt var positiva:

”Kursledningen var väldigt lätt att lyssna på, det var informativt och tydligt.”

 

”Bra med övningar och mer aktiva delar emellanåt.”

 

”Det låter så otroligt spännande med Bostad först.”

 

”Mest värdefullt var att förstå betydelsen av stödet. Att fatta helheten.”

 

”Informationen om bostad först är förutsättningen för att kunna presentera det för min arbetsplats och på sikt få igång någon typ av verksamhet tillsammans med andra aktörer.”

 

”Det var viktigt att få se och höra verkliga exempel från de som blivit hjälpta av Bostad först.”

 

”Det är ett nytt synsätt, det ger några tankeställare kring att en bostad är en mänsklig rättighet och inte något som ska förtjänas.”


Dela sidan:
Publicerad: 18 oktober, 2019
>
>
Höstens grundkurser genomförda av våra Europa-utbildade Trainers