Unga vuxna får stabilt boende

Bostad först kan hjälpa unga vuxna i Göteborg ur akut hemlöshet. Staden vill nu erbjuda stabilt boende åt en grupp som annars inte kommer vidare, utan tenderar att bollas mellan olika akutboenden eller andra kortsiktiga boendelösningar.

– Vi ska med Bostad först erbjuda långsiktigt boende för unga mellan 21 och 25 år, trots ett aktivt missbruk, berättar Anna Kjellberg, gruppchef för Aröds ungdomsboende i Social resursförvaltning.

Bostad först ställer inga krav på drogfrihet eller behandling för att du ska kunna bo kvar. De unga riskerar därmed inte att bli utkastade ur lägenheten. Det enda kravet är att du, precis som alla andra hyresgäster, följer hyreslagen.

– Vi har sett att detta är en grupp som hela tiden får återgå till akutboende. Många harvar runt i flera år, de skrivs ut, hamnar på gatan och sedan tillbaka igen, säger Anna Kjellberg.

Bygger tillit

Genom att stödpersonalen inte blir en kontrollfunktion finns det istället möjlighet att bygga tillit och förtroende. Och personalen jobbar utifrån att det är de boende som bäst vet vilket stöd de behöver just nu.

– Bostad först kan kännas lite skrämmande eftersom vi måste släppa taget och inte vara de som ”vet bäst”. Samtidigt är det roligt och givande, mina medarbetare kommer att jobba på ett delvis nytt sätt för att skapa arbetsallianser och goda relationer med de boende, säger Anna.

Startar med fem platser

Inledningsvis kommer fem lägenheter att vara tillgängliga och Anna tror att de unga som får stöd genom Bostad först kommer att klara sig bra. Men hon ser också utmaningar.

– Unga har ofta inte fått så stora konsekvenser av sitt missbruk ännu, de kan tänka sig att tänja på gränserna, hamnar i fel sammanhang, och det hör ju till åldern. Det går också oftare snabbare i ett eventuellt ökat destruktivt beteende för unga.

– Vårt uppdrag blir att fånga upp tidiga signaler och hjälpa dem så gott vi kan, säger hon.

Samarbete i staden

Göteborgs stad har varit igång med bostad först för vuxna sedan 2013. Utvärderingar visar att över 70 procent av de som får bostad bor kvar. Och Anna Kjellberg ser det som en stor möjlighet att ha nära till den erfarenhet och kunskap som finns både inom staden och från andra aktörer.

– Vi gör detta tillsammans med socialtjänsten, med stöd av metodstödjare och nära den ordinarie bostad först-verksamheten. Det finns mycket kunskap och vi kommer också hela tiden uppdatera oss på forskning som gjorts om unga vuxna och bostad först, säger hon.


Dela sidan:
Publicerad: 31 oktober, 2018
>
>
Unga vuxna får stabilt boende