Ljusdals kommun startar upp Bostad först

Mer effektivt arbetssätt, bättre stöd till de enskilda personerna och vinster i kommunens ekonomi. Det är några av orsakerna till att Ljusdals kommun med sina 19 000 invånare nu satsar på Bostad först. Stödet riktas om från placeringar i gemensamma boenden till att ge stöd i människors egna lägenheter.

Bild: Carina Silfver (tv) och Yvonne Oscarsson (th) från Ljusdals kommun.

– Vi ser att det inte fungerar att människor med olika ambitioner, bakgrund och problematik ska sättas under samma tak i gemensamma boendelösningar. För oss som arbetar med verksamheten blir det ett omöjligt uppdrag, säger Yvonne Oscarsson, projektledare sedan i början av året.

Istället är kommunen nu i uppstartsfasen av sin Bostad först-verksamhet och Sveriges stadsmissioners utbildning i Linköping i början av april 2019 kom verkligen rätt i tiden.

– Nu ska vi utforma Ljusdalsmodellen, vi ska hem och sätta oss och hitta formen, säger Carina Silfver som är arbetsmarknadshandläggare och gick utbildningen med kollegor från socialtjänsten, socialpsykiatrin, vuxenenheten, beroendecentrum och kommunens fastighetsbolag.

Lägenheter förmedlas

Lägenheterna till Bostad först kommer förmedlas i huvudsak genom det kommunala fastighetsbolaget AB Ljusdalshem.

– En handfull personer behöver lägenheter just nu, vi har ingen som är hemlösa på gatan just nu, men tuffare blir det hela tiden, det märker vi. Det kommer behövas fler lägenheter hela tiden, så det känns tryggt att vi har med oss både kommunala och privata hyresvärdar, säger Yvonne Oscarsson, verksamhetschef.

I kommunen har olika funktioner nära samarbete. En gång i månaden träffas till exempel socialsekreterarna från försörjningsstöd tillsammans med arbetsmarknadsteamet för att göra rätt bedömningar angående stöd och sysselsättning.

Det arbetet kommer fortsätta även i bostad först. Carinas del blir att matcha arbetsplatser med hyresgäster som behöver hitta arbetsträning eller en meningsfull sysselsättning i vardagen.

Skapar trygghet

– Jag tror förhållningssättet i Bostad först ger hopp och trygghet för våra hyresgäster. Även om en person tar återfall så kommer man inte förlora jobb, pengar och bostad, man kan hamna snett men man har något att komma tillbaka till, säger Carina.

Carina jobbar redan nu med tre arbetstagare som kommer från Stockholm, har blivit placerade på behandlingshem i Ljusdal men blivit kvar i kommunen utan eget boende då de är utskrivna från behandlingen.

– En man har jobbat hos oss med diversearbete, allt från snöskottning och sandning till olika flyttuppdrag. Nu hoppas jag Bostad först kan hjälpa honom att få ett eget hyreskontrakt och ett hem, säger Carina.


Dela sidan:
Publicerad: 17 april, 2019
>
>
Ljusdals kommun startar upp Bostad först