”Bostad först behövs mot hemlöshet i hela Sverige”

Socialsekreteraren Viktor Sjöström brinner för Bostad först som verktyg mot hemlöshet.  – Utan Bostad först kommer det aldrig att gå. Det behövs i hela Sverige och det finns människor som aldrig kommer klara sig utan den insatsen, säger han.

För många hemlösa som tidigare inte fått en riktig chans att bygga upp sina liv blir Bostad först en ovärderlig räddning, menar Viktor.

– Det är revolutionerande för de här personerna. De får möjlighet att växa, vara trygga, ha en fast punkt i sin bostad. Och sedan får de tillsammans med sitt stödteam titta på andra delar i livet där de behöver stöd, säger Viktor.

Ett nytt tänk

Boendetrappan och det traditionella tillvägagångssättet fungerar inte för alla individer. För de som slussas runt bland Stockholms lågtröskelboenden och jourboenden, blir det tydligare än någonsin att här behövs ett nytt tänk, menar Viktor.

– De klarar inte av systemet med att först vara drogfri och sedan få en bostad. Det är ju inte heller rimligt att vi ställer sådana krav på människor som levt ett helt liv i missbruk, det går inte ihop.

När Viktor Sjöström var student på Lunds universitet hörde han forskaren Arne Kristiansen berätta om och förespråka Bostad först som modell mot hemlöshet. Nu, 8 år senare, är det första gången som han faktiskt får arbeta med modellen.

– Vi har ett samarbete med Stockholm stad och kan erbjuda bostad först genom deras verksamhet, berättar Viktor Sjöström som idag arbetar som socialsekreterare i Värmdö kommun.

Vändpunkt i livet

En av hans klienter har just beviljats bostad först och står i kö för att få sin lägenhet.

– Ofta tänker de ”det här kan inte vara sant”. Men de får faktiskt sin bostad, det blir en vändpunkt i livet och för många så går det ju riktigt bra, säger Viktor.


Dela sidan:
Publicerad: 30 oktober, 2018
>
>
”Bostad först behövs mot hemlöshet i hela Sverige”