Verksamhet med den senaste forskningen i ryggen

Pernilla Parding från Stockholm stadsmission och Matilda Jägerdén från Skåne stadsmission var två av deltagarna på den årliga forskarkonferensen om hemlöshet som arrangeras av den europeiska organisationen Feantsa. Båda lyfter fram att mötet mellan praktik och forskning är avgörande för att verksamheten ska kunna välja rätt spår i kampen mot hemlöshet.

Foto: Anna Z Ek/Stockholms Stadsmission, Skåne stadsmissionen


Akut hemlöshet kostar mycket pengar och innebär lidande för människan. Vi är många som är överens om att detta måste upphöra. I fler länder än vad jag tidigare trott, kämpar vi mot samma typ av utmaningar – byråkrati som står i vägen, system som inte är sammankopplade och individer som faller mellan stolarna. Men alla människor har rätt till ett hem och vi har ett gemensamt ansvar att utrota hemlösheten.

 

Det som jag främst tar med mig från forskningskonferensen är vikten av att arbeta balanserat med akuta insatser och med långsiktig förändring. Stödet vi ger människor i hemlöshet ska hjälpa dem framåt och ur hemlösheten. Vi måste självklart hjälpa till med akuta insatser så som att ordna möjligheter att duscha, tvätta kläder, sova och äta. Men om de akuta insatserna blir permanenta lösningar, då hjälper vi inte individerna utan snarare sätter vi dem i en beroendeställning till vår hjälp.

Matilda Jägerdén, enhetschef Skåne stadsmission


Det är viktigt att vi inom verksamheten hela tiden håller oss uppdaterade på den senaste forskningen om Bostad först och hemlöshetsarbetet. Resultat och forskningsdata hjälper oss att se trender och tendenser för att på ett tidigt stadium kunna agera proaktivt och anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Forskningen hjälper oss att lyfta blicken och se vardagen ur ett annat perspektiv. Det är lärorikt och inspirerande att titta på sin verksamhet med andra ögon och att samtala med andra inom Bostad först  om hur de tar sig an och löser sina utmaningar.

 

Intressant och tankeväckande var att i år lyssna till forskaren Cameron Parsell från Australien som visade på hur hemlöshet nästan blivit normaliserat, så att det till och med startat företag med hemlösas behov som affärsidé.

Pernilla Parding, verksamhetsområdeschef, Stockholms stadsmission


Dela sidan:
Publicerad: 28 oktober, 2019

I år var Lunds universitet värd för Feantsa:s forskningskonferens som hölls på campus Helsingborg. En av huvudtalarna var Marcus Knutagård från Lunds universitet som bland annat belyste hur samhället osynliggör hemlösheten genom att skuld läggs över på individen.

Se hela programmet för forskardagarna 

>
>
Verksamhet med den senaste forskningen i ryggen