Kunskap, utbildning och dialog – detta är vårt projekt

Projektet Avskaffa hemlösheten med bostad först startades av Sveriges Stadsmissioner våren 2018. Vi tror att Bostad först är ett mer medmänskligt och mer effektivt sätt att hjälpa människor att ta sig ur långvarig hemlöshet. Därför satsar vi på kunskap, utbildning och dialog om Bostad först. Projektet drivs i samarbete med bland andra Lunds universitet och är finansierat med medel från Svenska Postkodlotteriet. Nedan kan du se vilka som ingår i projektet och läsa mer om vårt syfte och mål.

Projektrapport

Rapport 2018-2020 för projekt Avskaffa hemlösheten med Bostad först

Fler projekt

Fler projekt från Sveriges Stadsmissioner

Därför startades projektet

Den internationellt erkända metoden Bostad först visar på goda effekter till en lägre kostnad än andra insatser för personer i hemlöshet. Bostad först är en metod som många talar om men som få i Sverige jobbar med. Det här projektet vill ändra på det.

Genom att sprida information, utbilda och ge kunskap, påverka politiker och beslutsfattare vill vi öka antalet kommuner, stadsmissioner och andra ideella aktörer som arbetar med Bostad först i Sverige.

Sveriges Stadsmissioner är partner i ett europeiskt kunskapssamarbete om hemlöshet och Bostad först och har tillgång till kunskap, nätverk och den senaste forskningen inom ämnet. Det vill vi dela med oss av till andra aktörer och bidra till att fler människor får hjälp genom Bostad först så att vi tillsammans kan minska hemlösheten.


Våra mål i korthet

Projektet ska bland annat:

Med en Bostad först-handbok och webbplatsen bostadforst.se som plattform, sprida kunskap om modellen.

Arrangera kurser och utbildningar i Bostad först för personal, beslutsfattare och brukare från kommuner, stadsmissioner och andra ideella eller idéburna organisationer runt om i Sverige.

Få fler aktörer att börja arbeta med Bostad först, men även ge utvecklingsstöd till de som redan är igång.

Föra dialog nationellt och lokalt med politiker och beslutsfattare för en nollvision mot hemlöshet i Sverige, där Bostad först är en central komponent.


Projektledare

Jan Ström
Sveriges Stadsmissioner
Tel. 070-948 19 16
jan.strom@stadsmissionen.org

Kommunikatör

Charbel Sader
Sveriges Stadsmissioner
Tel. 0701-813 671
charbel.sader@stadsmissionen.org

Ämnesexpert

Kjell Larsson
Internationella samarbeten,
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Tel. 031-755 36 16
kjell.larsson@stadsmissionen.org

 

Styrgrupp

Anneli Svensson,ordförande
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Ann-Kristin Sörensen
Helsingborgs stad

Bo Petersson
Helsingborgs stad

Jonas Wihlstrand
Stockholms Stadsmission

Margaretha Svensson-Paras
Uppsala Stadsmission

Sara Larsson
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Marcus Knutagård (adjungerad)
Lunds universitet

Kunskap

Utbilda dig i Bostad först

Tillsammans med bland andra Lunds universitet arrangerar Sveriges stadsmissioner utbildningar i Bostad först-modellen. Läs mer

Dela sidan:
>
Om projektet