Kunskap, utbildning och dialog – detta är vårt projekt

Projektet Avskaffa hemlösheten med bostad först startades av Sveriges Stadsmissioner våren 2018. Vi tror att Bostad först är ett mer medmänskligt och mer effektivt sätt att hjälpa människor att ta sig ur långvarig hemlöshet. Därför satsar vi på kunskap, utbildning och dialog om Bostad först. Projektet drivs i samarbete med bland andra Lunds universitet och är finansierat med medel från Svenska Postkodlotteriet. Nedan kan du se vilka som ingår i projektet och läsa mer om vårt syfte och mål.

Fler projekt från Sveriges Stadsmissioner

Därför är projektet igång

Den internationellt erkända metoden Bostad först visar på goda effekter till en lägre kostnad än andra insatser för personer i hemlöshet. Bostad först är en metod som många talar om men som få i Sverige jobbar med. Det här projektet vill ändra på det.

Genom att sprida information, utbilda och ge kunskap, påverka politiker och beslutsfattare vill vi öka antalet kommuner, stadsmissioner och andra ideella aktörer som arbetar med Bostad först i Sverige.

Sveriges Stadsmissioner är partner i ett europeiskt kunskapssamarbete om hemlöshet och Bostad först och har tillgång till kunskap, nätverk och den senaste forskningen inom ämnet. Det vill vi dela med oss av till andra aktörer och bidra till att fler människor får hjälp genom Bostad först så att vi tillsammans kan minska hemlösheten.


Våra mål i korthet

Projektet ska bland annat:

Med en Bostad först-handbok och webbplatsen bostadforst.se som plattform, sprida kunskap om modellen.

Arrangera kurser och utbildningar i Bostad först för personal, beslutsfattare och brukare från kommuner, stadsmissioner och andra ideella eller idéburna organisationer runt om i Sverige.

Få fler aktörer att börja arbeta med Bostad först, men även ge utvecklingsstöd till de som redan är igång.

Föra dialog nationellt och lokalt med politiker och beslutsfattare för en nollvision mot hemlöshet i Sverige, där Bostad först är en central komponent.


Aktiviteter - detta har vi gjort

Kurser och utbildningar

Anordnade i samarbete med bland andra Lunds universitet. Siffran inom parentes anger antal anmälda till varje tillfälle.

Pilotutbildning

17-19 oktober 2018 Linköping (49)

Fördjupningsutbildning

3-5 april 2019 Linköping (42)

Fördjupningsutbildning

5-7 februari 2020 (planerad)

Startup-utbildning

För Sveriges stadsmissioner
23 Maj 2019 Stockholm (9)

Grundkurs

19 februari 2019 Örebro* (23)
21 februari 2019 Göteborg* (50)
26 februari 2019 Gävle* (49)
5 mars 2019 Malmö* (48)
7 mars 2019 Stockholm* (53)
13 mars 2019 Luleå* (12)
14 mars 2019 Härnösand* (14)
23 april 2019 Göteborg (48)
9 september Alvesta (7)
10 september Stockholm* (78)
16 september Göteborg (46)
17 september Umeå (19)
24 september Karlstad* (15)
19 november Lund*

* På dessa orter höll vi även workshops om att påverka den lokala bostadspolitiken

Nätverk och konferens

Medverkat eller samarrangerat.
29 november 2018 Göteborgs stads hemlöshetsdagar Angered

6-7 december 2018 Nationella Bostad först-nätverket Karlstad

27 februari 2019 Socialsekreteraren och Bostad först seminarium Famna Väst, Göteborg

25 April 2019 Hur möter vi grupper med svårigheter på bostadsmarknaden? Seminarium Länsstyrelsen i Västmanland

20-21 november 2019 Socionomdagarna i Stockholm

27-28 november 2019 Nationell nätverksträff i Malmö samt öppen Nationell konferens Bostad Först Sverige 10 år!

Deltagit.
2-4 juli 2018 Tiotalet seminarier om sociala frågor och bostadspolitik Visby

31 januari 2019 En bostadspolitik för alla? seminarium & boksläpp, SABO Stockholm

31 januari 2019 Bostadsojämlikheten seminarium & boksläpp, Arenagruppen Stockholm

8 februari 2019 Information och erfarenhetsutbyte om Bostad först, seminarium Stockholms stad

15-16 maj 2019 Bostadsmötet Uppsala universitet

14 juni 2019 Så utrotar vi hemlösheten! konferens Räddningsmissionen, Göteborg

Europasamarbete

Medverkat eller samarrangerat.
Juli 2016 Utformande av Housing First Europe Hub

Maj 2018 Medverkan på socialministerns nationella konferens i Madrid

Mars 2019 Medverkan i det nationella Bostad först-nätverket i Amsterdam

Train the Trainers, hubbens europeiska utvecklinsprogram för utbildare inom Bostad först arrangeras för tredje gången. Gruppen ses vid fyra tillfällen. Därefter nätverksmöten med samtliga deltagare för erfarenhetsutbyte. Sverige har så långt sju deltagare.

Första kullen: januari-oktober 2018
Andra kullen: januari-september 2019
Tredje kullen: november 2019-april 2020

Deltagit.
14-15 Juni 2018 FEANTSA Policy Conference: Future Challenges for the Homeless Sector in Europe, Berlin

30-31 maj 2019 FEANTSA Policy Conference: FEANTSA at 30: Towards 2030, Porto

20 september 2019 FEANTSA 14th European Research Conference on Homelessness, Helsingborg

Insatser av personer med egen erfarenhet av boende i bostad först

Februari-mars 2019 Tre intervjuer med ledande lokalpolitiker, en person i hemlöshet och en boendestödjare i Göteborg

20 mars 2019 Möte med Helsingborgs brukarförening G7 för stödjare och boende, Göteborgs stadsmission

27 maj 2019 Boende från Göteborgs stadsmissions Bostad först besöker G7 i Helsingborg

10 oktober 2019 Representant från Helsingborgs brukarförening G7 möte med Bostad först Stockholm stad

Augusti-september 2019 Forumteater för egenmakt Ett Prova-på tillfälle för boende och stödjare sedan sex möten för boende.

Hösten 2019 Kollektiv muralmålning i samarbete med Brukarföreningen G7 i Helsingborg

Hösten/vintern 2019 Dokumentärfilm planeras med en eller flera boenden i Bostad först

Vandringar från parkbänken till egen lägenhet och sysselsättning

Representanter från nationell och lokal politik, myndigheter och civilsamhällesorganisationer, vandrar med personer som tidigare levt i hemlöshet och tagit sig ur den tack vare Bostad först. Siffran anger antal genomförda vandringar.

30 juni-7 juli 2019 Visby (13)
8-10 oktober 2019 Stockholm (4)

Lärmöten, erfarehetsutbyte, kommunikation och media

Personliga möten

Cirka 25 möten med 15-talet forskare
Cirkaa 30 möten med 20-talet myndigheter och civilsamhällesorganisationer
Möten med 12 Bostad först-verksamheter
Möte med två stadsmissioner och deras respektive kommuner

Digitalt och tryckt informationsmaterial

Webbplatsen Bostadförst.se
Bostad först-handboken
Snabbguide till bostadspolitiken
Digitalt informationsbrev från projektet
SKL:s nyhetsbrev om Socialtjänst

Annonsering

21 köpta annonsplatser i fack- och dagstidningar, digitala nyhetsbrev och sökordsannonsering

Studier

Kartläggning av kunskapsläget om Bostad först i Sverige. Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola & Score

Projektutvärdering, Pia Nykänen, Göteborgs universitet

Medverkan i media

(Medarbetare och styrgrupp)

21 september 2018 P4 Sörmland
6 mars 2019 Socialtjänstpodden
26 juni 2019 Tidningen ETC
22 september 2019 Tidningen Dagen
25 september 2019 Helsingborgs Dagblad
15 oktober 2019 P4 Göteborg
December 2019 Tidskriften Omtanke

Länkar till medieklipp


Projektledare

Jan Ström
Sveriges Stadsmissioner
Tel. 070-948 19 16
jan.strom@stadsmissionen.org

Kommunikatör

Charbel Sader
Sveriges Stadsmissioner
Tel. 0701-813 671
charbel.sader@stadsmissionen.org

Ämnesexpert

Kjell Larsson
Internationella samarbeten,
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Tel. 031-755 36 16
kjell.larsson@stadsmissionen.org

 

Styrgrupp

Anneli Svensson,ordförande
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Ann-Kristin Sörensen
Helsingborgs stad

Bo Petersson
Helsingborgs stad

Jonas Wihlstrand
Stockholms Stadsmission

Margaretha Svensson-Paras
Uppsala Stadsmission

Sara Larsson
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Marcus Knutagård (adjungerad)
Lunds universitet

Kunskap

Utbilda dig i Bostad först

Tillsammans med bland andra Lunds universitet arrangerar Sveriges stadsmissioner utbildningar i Bostad först-modellen. Läs mer

Dela sidan:
>
Om projektet