”Det finns bostäder, men för en redan resursstark grupp”

Stockholms stadsmission ger ut Hemlöshetsrapporten. Här nedan kan du läsa delar av förordet från den senaste rapporten 2017 som beskriver den verklighet som stadsmissionen möter:

Inom Stockholms Stadsmission möter vi hemlöshet i många former. Vi möter människor som lever i akut hemlöshet på våra akutboenden och dagcenter. Hit kommer, varje dag, året runt, människor som behöver de allra mest basala behoven tillgodosedda, en säng för natten eller en stunds vila, att värma sig, äta ett mål mat, duscha och tvätta sina kläder. Att leva ett liv i hemlöshet är att leva i extrem utsatthet.

Vi ser att samhället har förändrats – nya grupper hamnar i hemlöshet, det är inte längre psykisk ohälsa och beroendeproblematik som är huvudorsaken, utan snarare låga inkomster. Det kan vara människor som genomgår en skilsmässa eller separationer, som förlorar sina anställningar och därmed sin kreditvärdighet hos banker. Det kan handla om att man lever på försörjningsstöd och att hyresvärden därför inte accepterar dig som hyresgäst – att närma sig en trygg och långsiktig bostadslösning blir helt enkelt en omöjlighet. Hit hör också gruppen av alla som nyligen anlänt till Sverige för att söka trygghet och bättre livsbetingelser, som stängs ute från hållbara och värdiga bostadsalternativ.

Våren 2017 passerade invånarantalet i Sverige tio miljoner. Tillsammans med urbanisering och migration innebär det ett ökat tryck på bostadsförsörjningen än tidigare. Trots det ökade trycket har det på den senaste tiden höjts flera röster kring att det byggs för mycket, att marknaden börjar bli mättad och att priserna är på väg ned. Vi kan snabbt konstatera att det finns bostäder men att de är för en redan etablerad och resursstark grupp. För alla övriga grupper som den här rapporten lyfter fram har risken för bostadslöshet snarare ökat när allt fler individer hänvisas till bostadsbestånd de inte har råd med, eller till och med blir avvisade ifrån då de inte uppfyller hyresvärdarnas högt ställda krav. Vi ställer oss därför frågan – var finns de billiga bostäderna?

Det är hög tid att se över nya boendelösningar för en mer kreativ bostadsmarknad. Att bostad är en mänsklig och medborgerlig rättighet – är något som i praktiken just nu ser ut att vara omöjligt att leva upp till med bostadspolitikens nuvarande inriktning.


Dela sidan:
Publicerad: 22 oktober, 2018

Hemlöshets-rapporter från Stockholms stadsmission

Hemlöshetsrapporten 2017

Hitta alla rapporter

>
>
”Det finns bostäder, men för en redan resursstark grupp”