Så kan vi påverka den lokala bostadspolitiken

När människor i vår omgivning inte har lika möjlighet att få en bostad, blir det tydligt att det finns brister och orättvisor i Sveriges bostadsmarknad. Många bor tillfälligt, i andra hand eller lyckas inte få en bostad alls. Barbro Engman, tidigare riksdagsledamot och ordförande i Hyresgästföreningen, hjälper oss att reda ut hur byggandet kan komma ikapp behovet och hur vi som privatpersoner eller ideella organisationer kan vara med och påverka.

Ladda ner guiden till svensk bostadspolitik (pdf)

Engagera dig i din kommun

Den viktigaste startpunkten är att engagera sig i sin kommun, berättar Barbro Engman. Vad som sker i byggnadsprocessen lokalt är avgörande, även om förutsättningarna kommer från staten i form av exempelvis lagstiftning.

– Kommunen sitter på jättemycket verktyg. Det är de som ska kartlägga den lokala bostadssituationen, bygga utifrån behovet, planlägga sin mark och ha en markpolitik som gör att det inte blir för dyrt att bygga, säger Barbro.

– Kommunerna kan också välja att satsa på bostäder för människor med låga inkomster eller som på annat sätt har en svag ställning på bostadsmarknaden, säger Barbro.

Som privatperson eller ideell organisation kan man läsa kommunens riktlinjer och ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget. I dessa kan man se vad kommunen planerat, vilka riktlinjer som finns och om de följs. Då kan man också se vilken effekt det har fått för befolkningen.

Barbros tips – så kan du påverka

Läs in dig på kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs in dig på kommunens ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget

Bilda nätverk eller aktionsgrupper

Gå med i hyresgästföreningen

Jobba i stadsmissionen eller andra ideella organisationer

Stöd ungdomsföreningar

Skriv insändare i tidningen

Be om att få möta t.ex kommunstyrelsen eller styrelsen för bostadsbolagen. Träffa dem och hör om deras planer.

Motion i riksdagen

Barbro Engman har varit engagerad i bostadsfrågor ända sedan 1977 då hon var riksdagsledamot.

– En av de första sakerna jag gjorde var att skriva en motion om en obligatorisk bostadsförmedling men den blev avslagen, berättar Barbro.

Även om hennes förslag inte gick igenom fick hon ännu mer drivkraft och engagemang i frågan.

– Att alla har en bostad är en sådan genuin välfärdsfråga för mig. För vi bygger ju egentligen inte hus, vi bygger samhällen. Och frågan är för vem vi bygger dessa samhällen när det finns människor i Sverige idag som inte får en bostad, säger Barbro.

Dyra bostadspriser ett hinder

De dyra byggpriserna och att det är ont om planlagd mark är två anledningar till att det inte byggs i den takt det behövs i Sverige. Dessutom är lagen som reglerar de kommunala bostadsbolagen inte tydlig. Till exempel kan man tolka lagen som att bostadsbolagen behöver gå i vinst, men det finns inget vinstkrav, menar Barbro.

I Uppsala har till exempel kommunen inte tagit ut några pengar från sitt bostadsbolag Uppsalahem och man har ålagt dem att bygga minst 500 lägenheter per år. I Uppsala har det dock blivit många dyra lägenheter, berättar Barbro.

– Sverige har högst priser för byggmaterial i Europa. Det finns ingen som pressar priserna, utan alla tar ut vad de kan i varje led i byggnadsprocessen. Därför blir också lägenheterna i slutändan dyra, både bostadsrätter och hyreslägenheter.

Kombohus Plus Lindbäcks. Källa: SaboKombohus Plus Lindbäcks. Källa: Sabo

Smarta lösningar

Men det finns möjligheter framåt genom att t.ex. kommunerna satsar på byggandet av hyresrätter och billigare boenden så att alla får möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden.

SABO – den svenska branschorganisationen för allmännyttiga bostadsbolag – har till exempel pressat byggpriserna genom sina så kallade Kombohus. Det är en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka 25 procent under marknadspris och som de kommunala bostadsbolagen kan upphandla.

– Byggföretagen och fastighetsägare kommer inse att ingen blir lycklig av skyhöga hyror. När folk inte kan få bostäder, inte ens de som har fått ett välbetalt jobb i Stockholm, då kommer det i slutändan att drabba svensk ekonomi och vi behöver redan nu jobba smart och påverka på olika nivåer för att bygga hållbara bostäder och samhällen, säger Barbro.


Dela sidan:
Publicerad: 4 december, 2018
>
>
Så kan vi påverka den lokala bostadspolitiken