Kunskap, utbildning och dialog

Projektet Avskaffa hemlösheten med bostad först startades av Sveriges Stadsmissioner våren 2018. Vi tror att Bostadsledda strategier med Bostad först inriktning är ett mer medmänskligt och mer effektivt sätt att hjälpa människor att ta sig ur långvarig hemlöshet. Därför satsar vi på kunskap, utbildning och dialog om Bostad först. Projektet är nu permanent och drivs av Sveriges Stadsmissioner

Projektrapport

Rapport 2018-2020 för projekt Avskaffa hemlösheten med Bostad först

Fler projekt

Fler projekt från Sveriges Stadsmissioner

En Svensk Bostad Först HUB

Den internationellt erkända metoden Bostad först visar på goda effekter till en lägre kostnad än andra insatser för personer i hemlöshet. Bostad först är en metod som många talar om men som få i Sverige jobbar med. Det ska vi ändra på genom att sprida information, utbilda och ge kunskap, påverka politiker och beslutsfattare vill vi öka antalet kommuner, stadsmissioner och andra ideella aktörer som arbetar med Bostad först i Sverige.

Sveriges Stadsmissioner är partner i ett europeiskt kunskapssamarbete om hemlöshet och Bostad först och har tillgång till kunskap, nätverk och den senaste forskningen inom ämnet. Det vill vi dela med oss av till andra aktörer och bidra till att fler människor får hjälp genom Bostad först så att vi tillsammans kan minska hemlösheten.


Våra mål i korthet

En HUB ska bland annat:

Med en Bostad först-handbok och webbplatsen bostadforst.se som plattform, sprida kunskap om modellen.

Arrangera kurser och utbildningar i Bostad först för personal, beslutsfattare och brukare från kommuner, stadsmissioner och andra ideella eller idéburna organisationer runt om i Sverige.

Få fler aktörer att börja arbeta med Bostad först, men även ge utvecklingsstöd till de som redan är igång.

Föra dialog nationellt och lokalt med politiker och beslutsfattare för en nollvision mot hemlöshet i Sverige, där Bostad först är en central komponent.


Kjell Larsson  Programkoordinator
Tel. +46 (0) 701 81 36 16
kjell.larsson@stadsmissionen.org

 

Pernilla Parding  Programkoordinator  Tel. +46 (0) 704 25 66 90  pernilla.parding@stadsmissionen.se

 

Kunskap

Utbilda dig i Bostad först

Tillsammans med bland andra Lunds universitet arrangerar Sveriges stadsmissioner utbildningar i Bostad först-modellen. Läs mer

Dela sidan:
>
En svensk Bostad Först HUB