Få boende och stöd genom Bostad först

Saknar du bostad och vill ha stöd att få egen lägenhet genom bostad först? Kontakta din kommun och berätta att du är intresserad! Vissa kommuner erbjuder lägenheter genom Bostad först, andra har ännu inte kommit igång med det. Det är viktigt att du berättar att du är intresserad och motiverad att ha eget boende.

Vem ska jag kontakta?

Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller med din socialsekreterare om du redan har en sådan kontakt.

I några städer finns även ideella organisationer som arbetar med Bostad först:

Vem kan få hjälp med bostad först?

Bostad först vänder sig till dig som varit hemlös länge och befinner dig till exempel på härbärge, jourboende eller sover utomhus eller i offentliga lokaler. Du kan ha missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Vilket stöd får jag?

Genom Bostad först får du en egen lägenhet samt stöd från ett bostad först-team. Du kan få hjälp med ekonomi, sysselsättning, utbildning, kontakt med sjukvården eller annat stöd i det vardagliga livet. Du är själv med och påverkar vilken hjälp du behöver.

Vad krävs av dig?

Du får hembesök från bostad först-teamet minst en gång i veckan.

Du behöver betala hyran, sköta om din bostad och inte störa grannarna. Du ska helt enkelt följa kraven som finns i hyreskontraktet precis som vilken annan hyresgäst som helst.

Bostad först-teamet hjälper dig att klara vardagen och stöttar både när det går bra och mindre bra. Du har möjlighet till stöd dygnet runt.

Dela sidan:
>
Få stöd