Handbok och annat stödmaterial

Som en hjälp för att förstå ramarna för Bostad först och vilka utgångspunkter och grundprinciper som modellen bygger på, finns en handbok i Bostad först som du kan ladda ner på denna sida. Du hittar också annat stödmaterial i form av Powerpoint och broschyr.

Ladda ner Bostad först-handboken

Den svenska översättningen av handboken är framtagen av Sveriges Stadsmissioner i samarbete med Lunds universitet och bygger på den engelska versionen skriven av Nicholas Pleace.

Handboken i Bostad först (pdf)

Handboken finns också på engelska i en europeisk utgåva, både som webbsida och pdf.

Gå till den Europeiska handboken

Ladda ner implementeringsverktyget

För er som funderar på att starta upp Bostad först eller redan inlett en sådan process har vi tagit fram ett enkelt verktyg med konkreta tips. Det bygger på samtal med svenska Bostad först-verksamheter och forskare, men har även inspirerats av erfarenheter från Storbritannien.

Implementeringsverktyg för Bostad först (pdf)

Rapporteringsmall för kvarboende (excel)

Ladda ner Powerpoint-presentation

Denna Powerpoint ger en övergripande förklaring till Bostad först. Den lämpar sig bra om du vill hålla en 15-20 minuters-presentation inför en arbetsgrupp, ledningsgrupp eller politiker där de som lyssnar inte är särskilt insatta. Innehållet är mestadels stödpunkter och kräver att du själv har läst på och kan förklara med egna ord.

Powerpoint: Vad är bostad först? Neutral avsändare

Powerpoint: Vad är bostad först? Sveriges Stadsmissioner

Du kan välja att använda Powerpointen med Sveriges Stadsmissioner som avsändare, eller använda den neutrala versionen och lägga till din egen organisations logotyp och form. Hänvisa gärna till källorna som även finns i slutet på presentationerna.

Ladda ner folder

I denna folder presenteras Bostad först övergripande och utan fördjupande detaljer. Tanken är att den ska vara informativ och intresseväckande för någon som inte är insatt i frågan eller som vill veta mer. Det kan vara allt från socialsekreterare och boendestödjare till politiker och fastighetsägare.

Bostad först grundfolder (pdf)

Bostad först grundfolder (word)

Du kan använda innehållet och anpassa den själv till din egen organisation med logotyp och grafisk form. Ange gärna www.bostadförst.se som källa.

Filmer

Nedan hittar du länk till två korta filmer som du gärna kan visa, t.ex. när du ska hålla en presentation. De fungerar bra som en inledning eller sammanfattning. Du får gärna också bädda in filmerna på din egen webbplats.

Bostad först – avskaffa hemlösheten

Bostad först – vägen ur hemlöshet


Dela sidan:
Publicerad: 28 november, 2018
>
Handbok och stödmaterial