Vad är hemlöshet?

Hemlöshet innebär att sakna en fast bostad och kan innebära att vara utan tak över huvudet. Orsakerna kan vara strukturella, som ekonomiska svårigheter, eller sociala, som missbruk, psykisk ohälsa och avsaknad av socialt stöd – ofta en kombination. Detta gör det svårt för individen att bibehålla en stabil och säker boendesituation, vilket kan leda till att de tvingas sova på gatan eller i tillfälliga boenden.


Det finns olika sätt att definiera hemlöshet

En dimension är begreppsparet social respektive strukturell hemlöshet. Social hemlöshet innebär att det finns en bakomliggande problematik som exempelvis beroende eller psykisk ohälsa. Strukturell hemlöshet uppstår när hushåll utan social problematik inte kan ta sig in på bostadsmarknaden.


 

Kartläggning av hemlösheten 2023

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt hemlösheten i Sverige vart sjätte år sedan 1993. Den nationella kartläggning av hemlösheten 2023 publicerades tidigt 2024 med fokus på personer som är i en akut eller tillfällig hemlöshetssituation och i behov av stöd av socialtjänsten. Kartläggningens resultat visar att drygt 27 380 personer över 18 år befinner sig i någon av de fyra hemlöshetssituationerna som kartlagts.

Socialstyrelsens nationella kartläggning 2023 

Den dolda hemlösheten
– människorna utanför statistiken

Sveriges Stadsmissioner släppte sin senaste hemlöshetsrapport februari 2024, som visar att bilden av hemlöshet har breddats, fler människor drabbas än vad den officiella statistiken visar. Det handlar om människor som inte har tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende, som inte får den hjälp de har rätt till och behöver från samhället, och som utelämnas i Socialstyrelsens hemlöshetsstatistik. Människor som blivit vräkta, har skulder, är våldsutsatta, får sin livssituation kraftigt förändrad eller som av olika skäl inte har rätt förutsättningar för att införskaffa eller behålla en bostad och därmed kan hamna i hemlöshet. Stadsmissionen har valt att benämna detta som den dolda hemlösheten och undersöker vad det innebär att befinna sig i den och varför den finns i dagens Sverige.

Sveriges Stadsmissioners hemlöshetsrapport 2024.

Läs mer

Nyheter

Sveriges nationella hemlöshetsstrategi

För att minska och förebygga hemlöshet har regeringen antagit en nationell strategi för att förebygga vräkning men framförallt att Bostad först bör införas i alla kommuner. Läs mer

Socialstyrelsen

Öppna jämförelser 2024

Läs Socialstyrelsens öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Här kan du jämföra kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelsområdenas arbete. Läs mer

Hemlöshetsrapporten 2024

Den dolda hemlösheten

Rapporten fokuserar på den dolda hemlösheten- människorna utanför statistiken, där människor kan hamna på grund av vräkning, skulder, våldsutsatthet eller bristande förutsättningar för bostadsstabilitet. Läs mer

Dela sidan:
>
Hemlösheten i Sverige idag