Hemlöshetsrapporten 2021

Stora skillnader på vart du bor i Sverige

Hemlösheten biter sig fast i Sverige. Ett tungt skäl är att stöd till de som befinner sig i eller riskerar hemlöshet har lämnats till kommunerna. Det är en uppgift landets 290 kommuner inte klarar fullt ut. Läs mer

Hemlöshetsrapporten 2020

Ny nationella strategi mot hemlöshet

Förslaget till den nya strategin presenteras idag i rapporten Hemlös 2020, där det konstateras att kommunerna får ta ett allt för stort ansvar för hemlösheten och att staten inte tar sitt ansvar i frågan. Läs mer

Nyheter

Ny nationell hemlöshetsstrategi

I juli 2022 presenterade regeringen en nationell strategi för hur Sverige ska motverka hemlöshet. Strategin innehåller fyra mål: hemlöshet ska förebyggas, ingen ska bo eller leva på gatan, ”Bostad först” bör införas nationellt. Läs mer


Det finns olika sätt att definiera hemlöshet

En dimension är begreppsparet social respektive strukturell hemlöshet. Social hemlöshet innebär att det finns en bakomliggande problematik som exempelvis beroende eller psykisk ohälsa. Strukturell hemlöshet uppstår när hushåll utan social problematik inte kan ta sig in på bostadsmarknaden av egen kraft.


 

Dela sidan:
>
Hemlösheten i Sverige idag