Bostad först, hemlöshet och Barnkonventionen

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, intresserar sig för Bostad först och hemlöshet. I deras podd Innovation söker tre experter svaret på en fråga: Varför är det så svårt att ändra strukturer även om det vore bättre för alla?

https://www.vinnova.se/m/inspiration-for-innovation/innovation-en-podd-fran-vinnova/poddavsnitt-10-det-ar-dyrt-att-inte-ge-manniskor-hjalp-i-tid/

Vinnova finansierar även första fasen av projektet Barns Bostad först, som är ett samarbete mellan ÅF, Malmö universitet, Skåne stadsmission och Rädda Barnen.

https://www.vinnova.se/p/barns-bostad-forst/

Anna-Frida Eriksson, tidigare enhetschef för Trygga boende på Skåne Stadsmission, är medlem i projektgruppen . Hon är idag biträdande regionchef på Rädda Barnen Syd.

Varför behövs en satsning på just barn i Bostad först?
På min tidigare arbetsplats Skåne Stadsmissions Trygga boende, som är ett stödboende, var vi måna om att vi alltid skulle jobba utifrån ett tydligt barnperspektiv. Men att vara ett stödboende innebär också att vara en del av boendetrappan. Vilket i sin tur innebär att barnfamiljerna som blev placerade hos oss fick flytta vidare, oftast till en annan kortsiktig boendelösning. Att barn ska behöva leva under osäkra boendeförhållanden, flytta runt och inte sällan behöva byta skolor/förskolor m.m. är inte utifrån barnets bästa. Risken är stor att inte bara barnen, utan även föräldrarna, förr eller senare drabbas av ohälsa.

Även om Trygga boende har god relation med fastighetsägare och dom boende i viss mån kan ta över förstahandskontraktet, så gällde dom vanliga kraven kring inkomstkälla. I regel kan du inte heller ha skulder eller betalningsanmärkningar för att kunna ta över förstahandskontraktet, vilket få av våra boenden kunde uppfylla.

Människor som lever i hemlöshet och i synnerhet barn behöver en långsiktig och hållbar boendelösning.

Vad går Vinnova-projektet ut på?
Vårt projekt syftar till att utveckla en modell med fokus på Barns Bostad först. Det handlar om ett tydligt barnrättsperspektiv och boendelösningar som är långsiktiga och hållbara. För detta krävs att vi hittar lösningar gällande boendet som sådant, men också ett tillgängligt skräddarsytt stöd utifrån familjens behov.  Det är det vi nu håller på att titta på: en lösning som tar sitt avstamp i den väl beforskade modellen Bostad Först men som tydligare utgår ifrån barnets perspektiv. Det finns redan barnfamiljer som bor i den ordinarie Bostad först – verksamheten, men vi såg att stödet behövde anpassas ytterligare och utgå ifrån barnet och dess behov. Så får vi se vad det landar i.

Men det känns jättespännande när många olika aktörer samverkar kring en så aktuell och viktig fråga. I projektgruppen, som koordineras av ÅF, ingår även representanter för Malmö universitet, Skåne Stadsmission och Rädda Barnen. I fyra olika kunskapssökande ”labb” bjuder vi in andra relevanta parter som bidrar på olika nivåer för att diskutera förutsättningar för nya lösningar. Det är fastighetsägare, kommunen, myndigheter, personer med erfarenhet av att bo i Bostad först mfl.

Hur har du skaffat dig erfarenhet av och kunskap om Bostad först?
Jag har dels varit med i Sveriges Stadsmissioners hemlöshetsnätverk under tre år. Där har jag dels lärt mig mycket om Bostad först, dels tagit del av Bostad först i svensk kontext som kan se relativt olika ut. Genom nätverket har jag även fått inblick i hur det ser ut i resten av världen med särskilt fokus på Europa. Jag har gått pilotutbildningen och kursen ”Att starta Bostad först” via Sveriges Stadsmissioners projekt Avskaffa hemlösheten med bostad först. Utöver det har jag fått möjlighet att vara med på svenska och internationella konferenser som belyser hemlöshetsfrågan, däribland Bostad först.

Har din kunskap, roll och ditt engagemang i frågan förändrats sedan du kom till Rädda Barnen?
Nej, det har inte blivit en superstor skillnad mer än att jag har ett mer tydligt barnrättsperspektiv nu. Jag jobbar i Barns Bostad först-projektet tillsammans med många kompetenta kollegor från både Rädda Barnen och Skåne Stadsmission, tillsammans med dom andra i projektgruppen och deltagarna som är med på labben, vilket känns super! Alla bidrar på olika sätt och med viktig erfarenhet och input. Känns jätteroligt att kunna jobba vidare med frågan genom mina tidigare erfarenheter och allt nytt som jag lär mig i Rädda Barnen.

Vad hade du från början och vad har du nu för förhoppningar på projektet?
Från början var det mer en utforskande approach, men ju längre in i projektet vi kommer desto mer funderar jag och många andra på hur vi så småningom kan göra verklighet av detta.

Nästa steg är att få beviljade medel och fortsätta vårt arbete i Vinnovas andra fas, då detta är en högst angelägen fråga. På längre sikt hoppas jag även att vi ska kunna genomföra detta i praktiken. Vilka aktörer som är med på det tåget får framtiden utvisa. Men oavsett kommer fastighetsägare och kommunen vara viktiga samverkanspartners.

Vi behöver alla förhålla oss till att barnkonventionen nu är lag och vad det i praktiken innebär för barn som lever i hemlöshet.


Dela sidan:
Publicerad: 26 april, 2020
>
>
Bostad först, hemlöshet och Barnkonventionen