Målet med Bostad Först är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Upp till 80 procent har kvar sina boenden, det visar både svensk och internationell forskning. I till exempel Finland används Bostad först som en nationell strategi för hemlöshetsarbetet och där har även hemlösheten minskat de senaste åren.

Bostad Först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet. Med ett tryggt eget boende kan människor själva ta makten över sina liv.

Anpassat efter personens behov

Stödet från Bostad Först är anpassat till varje person och bygger på att individen själv är med och skapar sina mål, framtidsplaner och eventuella behandling för missbruk eller psykisk ohälsa. Det ställs inga krav från verksamhetens sida på att man exempelvis ska vara fri från alkohol för att behålla hyreskontraktet. Det som gäller för hyresgästen inom Bostad Först är detsamma som gäller alla andra hyresgäster – att du följer de krav som finns i hyreskontraktet. Bostad Först  ska bestå utav tvärprofessionella team som arbetar metodtroget utifrån Bostad först-metodikens åtta grundprinciper och som besitter en varierad yrkeskompetens inom socialt arbete.


Ett hem är en ontologisk trygghet

Det handlar kortfattat om att personer som har en egen bostad får en grundläggande existentiell känsla av trygghet, en känsla av förutsägbarhet och kontroll över sitt liv där det vardagliga livet kan levas. Att ha ett eget hem innebär egenmakt.

 Socialstyrelsens rapport Förebygga och motverka hemlöshet.


För att lyckas med Bostad Först

Följ de 8 grundprinciperna

Det regelbundna och långsiktiga stödet i Bostad Först har en avgörande roll för att hjälpa hyresgästen att ta sig ur hemlösheten och behålla sin bostad. Läs mer

Kostnadseffektiv metod

Hemlöshet är många kostnader för staten, och kommunerna. Men den största kostnaden bär personen som lever i hemlöshet. Valet av Bostad Först för att lösa hemlösheten kommer ge långsiktiga förbättringar i boende och livskvalitet. Samtidigt som man minskar sina kostnader.

Forskning visar att Bostad Först är både billigare och mer effektiv boendelösning för att motverka hemlösheten, jämfört med t.ex. akuta boendelösningar och trappstegsmodeller.
Läs mer

Så började det

På en promenad i New York

Sam såg att fler människor började leva på stadens gator. De hamnade i en ond cirkel och pendlade mellan att leva på gatan och vara på sjukhus. Behandlingar för psykisk ohälsa och missbruk verkade inte fungera, Något behövde göras. Läs mer

En före detta kriminell

Vägen till Fanny

I Vägen till Fanny följer vi Stefan Rock i en dokumentärfilm, före detta kriminell och hemlös som kämpat länge för att få ett hem. Genom Bostad först blir drömmen verklighet. Men glädjen blandas med rädsla. Hur tar man sig tillbaka? Hur blir man en del av samhället efter lång tid i den undre världen? Läs mer

Att hitta ett boende

Boendelösningar som finns och varför inte alla är en bra lösning

I de allra flesta kommuner runt om i landet finns det personer som befinner sig i någon form av hemlöshet och som saknar möjlighet att på egen hand skaffa sig en bostad. Läs mer

Dela sidan:
>
Vad är Bostad Först