Målet med Bostad Först är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Upp till 80 procent har kvar sina boenden, det visar både svensk och internationell forskning. I till exempel Finland används Bostad först som en nationell strategi för hemlöshetsarbetet och där har även hemlösheten minskat de senaste åren.

Bostad Först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet. Med ett tryggt eget boende kan människor själva ta makten över sina liv.

Med den boende i fokus

Stödet från Bostad först är anpassat till varje person och bygger på att individen själv är med och skapar sina mål, framtidsplaner och eventuella behandling för missbruk eller psykisk ohälsa. Det ställs inga krav från verksamhetens sida på att man exempelvis ska vara fri från alkohol för att behålla hyreskontraktet. Det som gäller för hyresgästen inom Bostad först är detsamma som gäller alla andra hyresgäster – att du följer de krav som finns i hyreskontraktet.

För att lyckas med Bostad Först

Följ de 8 grundprinciperna

Med utgångspunkt i grundprinciperna arbetar vi målinriktat för att hjälpa människor att kunna bo kvar i sin bostad. Varje person får det stöd och den behandling som de själva önskar. På så sätt kan var och en liva sitt liv i trygghet utifrån sina egna mål och villkor. Läs mer

Inte lika hög kostnad

Forskning visar också att modellen är kostnadseffektiv jämför med t.ex. akuta boendelösningar och trappstegsmodeller. I till exempel Finland används Bostad först som en nationell strategi för hemlöshetsarbetet och där har även hemlösheten minskat de senaste åren.

I Sverige används dock modellen i bara en liten del av landets kommuner. Bostad först är därför en modell som har stor potential att minska hemlösheten i Sverige om fler kommuner, ideella organisationer och andra samhällsaktörer kan starta upp eller utöka sin befintliga Bostad först-verksamhet.

Så började det

På en promenad i New York

Sam såg att fler människor började leva på stadens gator. De hamnade i en ond cirkel och pendlade mellan att leva på gatan och vara på sjukhus. Behandlingar för psykisk ohälsa och missbruk verkade inte fungera, Något behövde göras. Läs mer

En före detta kriminell

Vägen till Fanny

I Vägen till Fanny följer vi Stefan Rock i en dokumentärfilm, före detta kriminell och hemlös som kämpat länge för att få ett hem. Genom Bostad först blir drömmen verklighet. Men glädjen blandas med rädsla. Hur tar man sig tillbaka? Hur blir man en del av samhället efter lång tid i den undre världen? Läs mer

Dela sidan:
>
Vad är Bostad Först