”Forskning visar att Bostad först fungerar”

Axel Josefsson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs stad. Han menar bland annat att det är viktigt att hänga med i forskningen och jobba med de modeller som visar sig fungera.

I ett läge med bostadsbrist och ökande hemlöshet i Göteborg, bad vi ledande politiker i staden att ge sin syn på Bostad först som ett medel mot hemlöshet. Daniel Deak, som själv bor i bostad först, ställde frågan till alla gruppledare i staden och fick möjlighet att träffa tre av dem.

Vad gjorde du innan du blev kommunstyrelsens ordförande?

Som yrkespolitiker på heltid har jag arbetat i ett år. Tidigare har jag varit fritidspolitiker och jag har primärt jobbat med stadsutveckling, trafikfrågor och fastighetsfrågor. Så hemlöshetsfrågor och bostadsproblematik är jag väl insatt i. I mitt yrkesliv har jag bland annat jobbat med projektledning, organisation och utvecklingsfrågor.

Tror du att bostad först är en bra modell för att använda sig av för att minska hemlösheten?

Jag anser att Bostad först är en bra modell. Vi kan se det på resultat både i Göteborg och på andra platser att modellen fyller en funktion. Vi är positiva till Bostad först men vi måste naturligtvis följa forskningen för att hela tiden förbättra våra verktyg.

En del kan tycka att det är väldigt kravlöst, att människor får sin lägenhet och kan fortsätta ta droger till exempel. Kan det sticka i ögonen, just att Bostad först upplevs så kravlöst?

Först får man fundera på hur kravlöst Bostad först egentligen är. Hyresgästen har ju ändå till uppgift att sköta sitt kontrakt och det innebär att man inte kan bete sig hursomhelst i en hyresfastighet. De regler som gäller för alla andra som bor i allmännyttan, de gäller även för de individer som bor där genom Bostad först. Så att tro att bara för att man får ett kontrakt här så kan man bete sig hur som helst, det stämmer inte.

Jag tänkte också på de krav som finns i boendetrappor, t.ex. på drogfrihet, vad anser du om det? Alltså att man först måste bli drogfri och sedan bli nykter, för att sedan få en träningslägenhet som kanske övergår i någon slags referensboende?

Det är där som forskningen har visat att krav på drogfrihet för att du ska få en bostad, är ganska verkningslösa. Det är ju snarare så att om du inte har en bostad – ja då tvingas du in i en boendemiljö där du får söka dig till vänner och bekanta som oftast själva lever i missbruk. Ska man bryta ett beroende så måste man också komma ifrån den kretsen, eller bli mindre sammankopplad med den, och då är ju en privat bostad en viktig del. Alla behöver någonstans att sova, där man kan känna sig trygg, och då tror jag man även kan lyckas bli drogfri.

Vad tror du krävs för att en modell som bostad först ska bli större i kommunen och att man kan jobba mer med Bostad först och mindre med boendetrappor?

Jag tror det handlar om att förstå problematiken bakom hemlöshet. Om man ska bryta ett missbruk – vad har det för betydelse att hota med att du inte får bostad? Det är ofta ett verkningslöst medel. Jag tror man behöver jobba med den frågeställningen.

Och hur tänker du kring att inte alla klarar av att bo kvar i egen lägenhet – även om det har visat sig av 8 av 10 faktiskt klarar det?

Vi får aldrig ge upp hoppet om människor, man ska alltid få en chans. Sedan efter ett tag så behöver man få en ny chans. Livsituationer förändras och människor förändras. Vi får inte ge upp det. Samtidigt måste vi inse att det inte är alla som kan klara det, så det behövs alternativa lösningar.

Behövs det göras något nationellt i den här frågan för att hjälpa kommunerna att jobba bort hemlösheten?

Jag tror man behöver fundera på nationell nivå vilka ambitionerna är i den här frågan. Jag tycker vi kan titta på Finland – att de faktiskt sätter en nollvision mot hemlöshet, ungefär som nollvision i trafiken. Jag tror det är bra att ha en hög ambition som är tydlig.

Vi har ju också väldigt svårt att bygga bort hemlösheten. Vi måste titta på andra sätt att utnyttja befintliga bestånd och på ett mer effektivt sätt jobba med hyressättning, jobba med bostadsbidrag, med fastighetsskatt eller flyttskatt. Det skulle skapa en annan dynamik på bostadsmarknaden och det tror jag är viktigt för att komma åt de här frågorna.

Vad säger politikerna?

"Med Bostad först ökar jämlikheten"

Anne-Sofie Hermansson (S), tidigare ordförande i kommunstyrelsen, säger att hon tror på Bostad först som en modell mot hemlöshet och för ett mer jämlikt samhälle. Läs mer

Vad säger politikerna?

"Bostad först kan utvecklas mer"

David Lega har tidigare varit oppositionsråd för Kristdemokraterna under 8 år men är nu sedan valet 2018 kommunalråd i och med ett minoritetsstyre med alliansen. Läs mer


Dela sidan:
Publicerad: 14 maj, 2019
>
>
”Forskning visar att Bostad först fungerar”