”Med Bostad först ökar jämlikheten”

Anne-Sofie Hermansson (S), tidigare ordförande i kommunstyrelsen, säger att hon tror på Bostad först som en modell mot hemlöshet och för ett mer jämlikt samhälle.

I ett läge med bostadsbrist och ökande hemlöshet i Göteborg, bad vi ledande politiker i staden att ge sin syn på Bostad först som ett medel mot hemlöshet. Daniel Deak, som själv bor i bostad först, ställde frågan till alla gruppledare i staden och fick möjlighet att träffa tre av dem.

Kommer du ihåg din första egna lägenhet?

Jag flyttade hemifrån när jag var ganska ung, runt 20, men då kändes det som jag hade bott hemma i 100 år! Jag fick ett jobb på Torslandaverken, egen lägenhet i Länsmansgården och bil. Det var fantastiskt.

Idag går ju ungdomar hemma trots att de har fast jobb, och bostadsbristen drabbar många i samhället. Det måste vi ändra på.

Jag hörde ju dig prata för några år sedan på en bostad först-konferens i Göteborg. Och jag undrar nu, några år senare, tror du fortfarande att Bostad först är något som kommunen kan tillämpa i verksamheten aktivt för att avskaffa hemlösheten i Göteborg?

Ja det tror jag fortfarande. Jag har ju varit med även på den tiden då vi arbetade uteslutande med trappstegsmodeller. Till skillnad från det är Bostad först ett annat sorts tänkande och arbetssätt.

Det är inte en disciplinär, uppfostrande metod utan utgår från att människor behöver en dörr att stänga om sig för att börja ta tag i sin ekonomi, rehaba sig från missbruk eller psykisk ohälsa. Med tålamod och med rätt sorts stöd ser vi att vi får goda resultat.

Man behöver inte gå längre än till sig själv. När man har det knöligt i sitt liv – vad skönt det är att ha sin lägenhet att gå till.

Kan det upplevas provocerande tror du att det inte ställs krav på nykterhet och drogfrihet i Bostad först för att man ska få sin lägenhet? Vissa kanske kan tycka att ordningsamma ungdomar och studenter ska få lägenheter istället?

Jag tror vissa kan bli provocerade men samtidigt måste vi kunna se verkligheten som den är. Vi kan alla hamna i en utsatt situation i livet. Vi är inte alltid så starka. Och det finns tyvärr ett förakt för svaghet i vårt samhälle. Istället behöver vi nåd och solidaritet. Det kan hända vem som helst av oss att man kanske skiljer sig, blir sjuk och tappar taget.

För de människor som får Bostad först så är det antagligen en räddning, en upprättelse, en andra chans. För mig är det starka argument. Vi vill ju självklart bygga bostäder för alla. Men vi kan inte låta människor gå under utifrån en allmän disciplinär uppfattning om vad som är rätt och fel. Det är som jämlikhet, det är inte bara anständigt, det är också effektivt och gynnar hela samhället.

När jag tittar på fakta och statisk på hemlöshet i Göteborg, t.ex. över de som befinner sig i akut hemlöshet, så har siffrorna stått på samma nivåer de senaste åren, det har inte blivit bättre trots att staden har sin handlingsplan och det finns en medvetenhet om problematiken. Varför har man inte kommit längre för att få ner siffrorna?

Det tråkiga svaret är bostadsbristen. Vi har i likhet med andra kommuner byggt alldeles för lite under flera år. Många vill flytta till Göteborg och många vill också stanna kvar här. För människor som befinner sig i riskzonen för hemlöshet är det en jättesvår situation.

Vi har inte kommit alls så långt som våra ambitioner och våra planer säger. Jag tycker att det är en skamfläck, det är smärtsamt att vi inte har kunnat lösa hemlösheten.

Olika gemensamma boenden för hemlösa kostar ju väldigt mycket pengar för kommunen och de miljöerna gagnar troligen inte den enskildes mående och förutsättningar att bli nykter. Alla som bor där har ju gemensamt att de lever med missbruk och kanske psykisk ohälsa. Kan kommunen jobba mer effektivt mot hemlöshet?

Jag tror vi måste reda ut hur vi hittar den bästa organisationsformen för vårt arbete. Samtidigt som jag vet att vi har mycket expertis i kommunen och människor som gör sitt bästa och sliter för de här frågorna.

Ett framsteg är att vi har gått ifrån en projektcentrerat arbetssätt. Vi tänker mer långsiktigt nu i alla förvaltningar i staden. Ska vi uppnå ett jämlikt samhälle, så är det något vi måste jobba med hela tiden, det kan inte vara ett projekt som styrs av budget.

Vad säger politikerna?

”Forskning visar att Bostad först fungerar”

Axel Josefsson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs stad. Han menar bland annat att det är viktigt att hänga med i forskningen och jobba med de modeller som visar sig fungera. Läs mer

Vad säger politikerna?

"Bostad först kan utvecklas mer"

David Lega har tidigare varit oppositionsråd för Kristdemokraterna under 8 år men är nu sedan valet 2018 kommunalråd i och med ett minoritetsstyre med alliansen. Läs mer


Dela sidan:
Publicerad: 14 maj, 2019
>
>
”Med Bostad först ökar jämlikheten”