Mer meningsfullt att jobba med Bostad först

Josefin Willman jobbar som boendeassistent på Göteborgs stadsmissions Bostad först. Hon säger att jobbet är det bästa hon haft och att det är ett meningsfullt sätt att hjälpa människor ur hemlöshet. Här berättar hon mer om sitt arbete till vår intervjuare Daniel Deak, som själv bor i Bostad först.

Hur länge har du jobbat inom Bostad först?

Jag har jobbat här i ett år. Det är det bästa jobbet jag nånsin haft. Jag sökte jobbet för jag var intresserad av Bostad först som modell.

Jag tycker det är helt självklart att bostad är en mänsklig rättighet och inte något man ska förtjäna genom till exempel krav på drogfrihet.

Har du jobbat med andra modeller tidigare?

Jag har jobbat med olika typer av insatser. Den stora skillnaden är att man ofta måste förtjäna ett boende. Jag tycker det är moraliserande och faktiskt arrogant att andra ska bestämma vad en person måste göra för att kunna få tillgång till något så grundläggande som en trygg bostad.

Vad tror du är den största utmaningen för att en person ska känna sig hemma i sin nya lägenhet?

Jag tänker att det är en stor omställning i livet. Tänk att till slut få komma till en plats och känna: nu är det lugnt, nu får jag vara här. Det lugnet är både bra och dåligt för det lämnar också utrymme för allt som hänt under åren att komma tillbaka till en. För många kan det bli en kris.

Men jag tror också det är väldigt individuellt vad som krävs för att känna sig hemma. Utifrån min erfarenhet ser jag att vi inte kan prata om ”hemlösa” som en målgrupp utan alla människor har sin egen historia.

I Bostad först är det ju individen som sätter upp mål utifrån sitt eget behov. Vad tänker du kring det?

För mig är det roligare att jobba utifrån vad hyresgästen själv vill. Det känns mer meningsfullt. För hyresgästerna blir ju också kontakten med boendestödjaren mer nyttig om de själva är med och formar det stöd de behöver.

Finns det några utmaningar i det individanpassade stödet?

Ja, det är inte alltid lätt att hitta vad hyresgästens behov faktiskt är. Många är vana att bete sig på ett visst sätt utifrån tidigare kontakter på socialtjänsten och myndigheter. Jag är ju också en yrkesperson som klampar in deras hem, så de kanske känner av eller antar att jag har åsikter, och vill därför anpassa sig efter mig.

Tar det tid att hitta rätt stöd?

Det kan det göra. Modellen bygger på att försöka vara så öppen mot hyresgästen som möjligt. Att fråga: vem är du, vad behöver du? Och sedan ha tid att vänta in svaret.

I perioder behöver personen kanske inte så mycket stöd från mig, men jag fortsätter finnas kvar och håller kontakten. När det väl behövs blir jag väldigt glad av att personen faktiskt bett om hjälp.

Jag tror våra hyresgäster har förtroende för mig och mina kollegor när vi jobbar med detta som grund.

Om du får bestämma, vad skulle du göra för att få bort hemlösheten?

Jag skulle bygga många fler billiga bostäder. Hemlöshetens grundproblem är ju att det saknas bostäder och att människor idag inte har råd att bo. Jag skulle också införa Bostad först i hela landet.


Dela sidan:
Publicerad: 2 juli, 2019
>
>
Mer meningsfullt att jobba med Bostad först