Europarapport: Politiskt stöd behövs för att minska hemlösheten med Bostad först

En studie från 19 europeiska länder visar att Bostad först är en effektiv modell mot hemlöshet, men det krävs bredare politiskt stöd i alla länder för att ge verksamheter större genomslagskraft. Studien är gjord av det europeiska nätverket Housing First Europe Hub och släpptes idag på internationella hemlöshetsdagen.

Trots att resultaten från Bostad först-verksamheter i hela Europa är goda, används modellen inte i tillräcklig omfattning och är ofta inte integrerad i lokala, regionala eller nationella hemlöshetsstrategier.

Undantaget är Finland som lyfts fram i studien som ett land där statistiken visar att hemlösheten minskar. Det är också det enda land som använder sig av Bostad först som den huvudsakliga insatsen för människor i hemlöshet. Även i Norge har hemlösheten minskat.

Det finska exemplet i denna rapport visar tydligt att det går att minska hemlösheten. Det är därför viktigt att Bostad först används som ett långsiktigt verktyg och då krävs hållbar finansiering och politiskt stöd för att verksamheterna ska lyckas med sitt uppdrag.

Samara Jones, Programme Coordinator for the Housing First Europe Hub

Fakta från rapporten

  • Endast åtta länder uppgav att det finns starkt politiskt stöd för Bostad först
  • Endast tre länder uppgav att det finns hållbar finansiering av bostad först-verksamheter
  • I bara två länder uppgavs att finansiering av verksamheten är tillräcklig
  • 15 av de 16 länder som använder bostad först, uppger att det inte finns tillräckligt med bostäder

Dela sidan:
Publicerad: 10 oktober, 2019
>
>
Europarapport: Politiskt stöd behövs för att minska hemlösheten med Bostad först