Viktiga insikter när olika Bostad först-verksamheter jämförs

I sin nya bok Bostad först – utvärdering av verksamheter i Göteborg, diskuterar forskaren Sara Uhnoo olika aspekter av Bostad först utifrån två studier. Sara har dels utvärderat Bostad först i en stadsdel, där Göteborgs stadsmission är utförare, dels det stadsövergripande arbetet i stadens eget Bostad först verksamhet. De båda programmen hade olika förutsättningar och arbetade därför på olika sätt. Det ledde till att fokus i verksamheten delvis blev olika. Saras studier väcker frågor kring hur de organisatoriska förutsättningarna styr kärnverksamheten, d.v.s. stödet till hyresgästen. Hon gör även en beräkning av modellens kostnadseffektivitet. Avslutningsvis resonerar hon om olika dilemman som man måste ta ställning till både när man initierar och driver Bostad först-verksamhet. I denna intervju delar forskaren sina slutsatser.


Dela sidan:
Publicerad: 24 januari, 2020
>
>
Viktiga insikter när olika Bostad först-verksamheter jämförs