Information om behandling av personuppgifter för våra kurser och utbildningar i Bostad först

När du anmäler dig till våra kurser och utbildningar behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress, telefon, arbetsort, titel och andra för utbildningen relevanta uppgifter.

Ändamål med behandling av personuppgifter är att:

  • Registrera ditt deltagande i vår utbildning
  • Kommunicera med dig före utbildningen, t.ex. med praktiskt information
  • Kommunicera med dig efter genomförd utbildning, t.ex. med dokumentation och uppföljande nyheter

Uppgifterna ger oss också möjlighet att utforma utbildningen på ett pedagogiskt sätt, till exempel skapa deltagarlista och gruppindelningar.

Vi får dina uppgifter genom att du själv skickar in dem via e-post eller via webbformulär. Vi tillämpar alltid den gällande lagstiftningen vid all behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) på www.datainspektionen.se.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du ger ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas under projektets gång.

Personuppgifter som delas med samtliga närvarande på kursen är: namn, titel och organisation. Övriga uppgifter, t.ex. om din erfarenhet av Bostad först, delas endast med utbildningsansvariga. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part i det fall vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Göteborgs kyrkliga stadsmission, Bistånd och Entreprenad AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post dataskyddsombud@stadsmissionen.org.


Dela sidan:
Publicerad: 13 december, 2018
>
>
Behandling av personuppgifter