17 apr kl. 09:30-16:30

Utbildning Skövde

Välkommen till Sveriges Stadsmissioner (RSS) heldagsutbildning i Bostad Först. Utbildningen vänder sig till alla professioner som samverkar kring Bostad Först och ger en grundläggande förståelse för, samt senaste forskningen kring, Bostad Först. Utbildningen utförs på Scandic Billingen i Skövde där fika, lunch och utbildningsmaterial ingår.

Detta pratar vi om

  • Vad är Bostad Först?
  • Bostad Först – 8 grundprinciper
  • Bostad Först – verksamhet och stöd
  • Lägenheter och fastighetsägare
  • Utmaningarna med Bostad Först

Utbildningsarrangör

Sveriges Stadsmissioner är en riksorganisation som startade denna svenska Bostad Först- hub, som har en röd tråd till den Europeiska Bostad Först- hubben och bidrar till kunskapsspridning om Bostad Först genom utbildning, senaste forskningen, länkar och viktiga nätverk. Bostad Först- hubben är en del i ett påverkansarbete för att motverka hemlöshet och fattigdom i Sverige, ett samarbete som sker i samverkan med samtliga lokala stadsmissioner runtom i landet.

Kontakt

Om du eller din organisation är intresserad av att veta mer eller vill anmäla er till utbildningen, kontakta utbildningskoordinator Karin Gamble.
Tel. 0732- 31 84 87
Email:  info@bostadforst.se.

Ladda ner inbjudan
Dela sidan:

Utbildning Skövde

Datum:
17 apr kl. 09:30-16:30

Arrangör:
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Plats:
Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde

Hitta dit:
>
>
Utbildning Skövde