20 apr kl. 09:00-11:30

Webbinarium om att förebygga och motverka hemlöshet

Hur kan vi tillsammans bli bättre på att förebygga och motverka hemlöshet?

Länsstyrelsen, Kronofogden och Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium 20 april. Webbinariet tar upp olika perspektiv på kommunernas arbete med att förebygga och motverka hemlöshet.

Målgrupp

Vi vänder oss främst till dig som jobbar inom kommunernas socialtjänst, med bostadsförsörjningsfrågor på strategisk nivå och till dig som är budget- och skuldrådgivare. Övriga myndigheter och organisationer som berörs av frågorna är också välkomna att delta.

Program

Vi gör en historisk tillbakablick, tar del av aktuell forskning samt bjuder på tips och redskap för arbetet framåt. Särskilt vill vi belysa barnets rätt till boende och barnets särskilda sårbarhet i en otrygg boendesituation.

  • Vad har kommuner erbjudit de hushåll som stått längst ifrån bostadsmarknaden, historiskt perspektiv på social bostadsförsörjning och hur blev det som det är idag? Micael Nilsson, expert på bosociala frågor, Boverket.
  • Vilka hemlösa är det som får del av kommunernas boendeinsatser? Matti Wirehag, forskare, Högskolan i Väst.
  • Kommunernas bostadssociala arbete. Preliminära resultat med fokus på hemlöshet från årets bostadsmarknadsenkät. Marie Sand, samhällsplanerare, Boverket.
  • Aktivt arbete med bostadsförsörjning motverkar hemlöshet i kommunen. Länsstyrelsen.
  • Om vräkningsförebyggande arbete i lokal samverkan som ett sätt att motverka hemlöshet. Kronofogden.
  • Vägledning för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar. Socialstyrelsen.
Anmälan

Varmt välkommen med din anmälan senast 14 april på Socialstyrelsens hemsida.

Dela sidan:

Webbinarium om att förebygga och motverka hemlöshet

Datum:
20 apr kl. 09:00-11:30

Arrangör:
Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Kronofogden

Plats:
Digitalt

>
>
Webbinarium om att förebygga och motverka hemlöshet