Internationellt perspektiv

Det finns nätverk både nationellt och i Europa för Bostad först. Årliga konferenser och möten arrangeras runt om i Europa och bjuder på både praktiska frågeställningar och det senaste inom forskningen.

Europa

Europeiska hubben för Bostad först

Housing first Europe Hub är ett samarbete som startades 2016. Över 15 europeiska aktörer, däribland finska Y-Foundation och Sveriges stadsmissioner, slöt sig samman för att gemensamt arbeta med forskning, opinion, stöd för bostad först-verksamhet samt utbildning. Bland annat håller hubben varje år utbildningar så att fler i sin tur kan vidareutbilda kollegor i Bostad först-modellen. Gå gärna någon av hubbens utbildningar.

Hubbens webbplats: Housingfirsteurope.eu

Den europeiska bostad först guiden: housingfirstguide.eu

Feantsa

Feantsa är ett europeiskt samarbete mellan organisationer som arbetar mot hemlöshetsfrågan i stort, inte enbart fokuserat på Bostad först. Feantsa startades 1989 och arbetar bland annat med forskning, utbildning och opinion. Håll gärna ett öga på deras konferenser vilka anordnas löpande under året.

Feantsa.org

Nordamerika

Pathways to Housing First

Housing First Canada

Canadian Housing First Toolkit


Dela sidan:
Publicerad: 3 oktober, 2018
>
Internationellt perspektiv