För att lyckas med Bostad först måste det finnas tillit

Kärnan i Bostad först är att skapa relationer och tillit mellan brukare och personal, menar Arne Kristiansen, docent på socialhögskolan vid Lunds universitet. Han har forskat bland annat på brukarperspektivet och vikten av att brukare är delaktiga i beslut som rör deras liv.

– Det handlar dels om ett rättighetsskäl, att alla människor ska ha samma rätt att bestämma över sina liv. Men också om ett förändringsskäl där brukarinflytande banar väg för livsförändring och återhämtning från ett liv i hemlöshet, säger Arne Kristiansen.

Börja på mikronivå

Dialog och förståelse mellan klient och personal är också helt avgörande för att en behandling ska lyckas.

– På mikronivå, i mötet mellan socialarbetare och klient handlar det om att börja där klienten befinner sig just nu, möta människan utifrån hennes perspektiv. Då kan vi bygga upp en terapeutisk allians som så småningom kan utvecklas till en tillitsfull relation. Det i sin tur motiverar människor att förändra sina liv, säger han.

Brukarinflytande är också därför en av grundpelarna i bostad först-modellen. De som får en lägenhet genom bostad först är själva med och skapar sin framtidsplan och den behandling de själva önskar. Personalen kan uppmuntra men inte kräva att en person ska välja en specifik väg, det är varje individs önskan som gäller.

Samskapande arbetssätt

Arne berättar att det finns mycket som hindrar oss från att verkligen lyssna in individens egna önskemål och berättelse. Det kan vara vår omgivning och de traditioner vi har med oss. Det kan också handla om organisatoriska hinder och vår egen profession – att vi tror oss veta bättre än klienten vad han eller hon behöver.

– Därför är det viktigt att vi jobbar samskapande och bygger bra relationer, säger Arne.


Dela sidan:
Publicerad: 30 oktober, 2018
>
>
För att lyckas med Bostad först måste det finnas tillit