Fördjupa dig i Boendetrappan och Bostad Först

Forskningsstudie genomfördes 2016 för att jämföra Bostad Först program med traditionell boendetrappan i Stockholm, med Stockholms Stadsmission som utförare i projektfasen av Bostad Först. Det som undersöktes var utvecklingen av hälsa, missbruk, kriminalitet och social integration, studier och artiklar som skulle ingå i ett större EU-projekt, där situationen jämfördes i olika länder.

Studien från 2016 visade att det inledningsvis fanns problem med implementeringen av Bostad Först, stödet var inte fullt utvecklat och det var ett begränsat antal personal inom verksamheten som skulle vara tillgängliga inom ett större upptagningsområde i Stockholms stad. Dessutom var de boende i Bostad Först generellt redan vid inflyttning i sämre kondition är de som tillhörde någon annan form av boendelösning tillhörande boendetrappan och studierna visade inte någon större skillnad vad gällde missbruk och psykiskt mående mellan de två olika boendeformerna.

En uppföljning några år senare

Några år senare när man valde att göra en uppföljning av verksamheten hade etableringen kommit längre och en tydligare skillnad kunde påvisas av en mer positiv utveckling för de i Bostad först-programmet, bland annat genom att drogmissbruket hade minskat. Slutsatsen visade att själva stödet hade blivit betydligt bättre, vilket gjorde att Bostad Först nu framstod som betydligt gynnsammare än boendetrappan.

Mats Blid, forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) Karolinska Institutet, en av de forskare som genomförde studien i Stockholm, ansåg det som problematiskt att jämföra Bostad först med boendetrappan.

— Trappan som innehåller flera olika boendelösningar av härbärgen, lågtröskelboende eller referenslägenheter blir stor skillnad när man jämför med Bostad först, nu klumpar vi ihop all denna komplexitet i ”trappan”, uppger Mats Blid. 

Mats betonar även att studien visade att boendestödet är precis lika viktigt som själva bostaden, när en verksamhet/kommun startar Bostad först är det viktigt att anamma hela förhållningssättet i Bostad först, själva grundidén och alltid utifrån hyresgästens behov.

— Det bygger på att det finns både resurser och tillräcklig kompetens inte bara hos boendestödjarna utan även hos de som ska besluta om insatserna, säger Mats Blid.

Att hålla det anonymnt

Forskningsstudien visade även att det i mindre kommuner kan uppstå särskilda problem, som att bibehålla sin anonymitet som hyresgäst i Bostad föst och undvika de gamla kamraterna. Med ett fåtal Bostad först-placeringar kan det dessutom bli svårt att upprätthålla rätt kompetens hos boendestödjarna som riskerar att bli ganska ensamma i sitt arbete. Där kan man behöva överväga samarbeten med närliggande kommuner för kunskapshämtning och utbyte av erfarenhet.

Det finns drygt tjugo tusen sociala kontrakt idag, dvs lägenheter som hyrs i första hand av socialtjänsten och sedan vidare i andra hand till personer som har olika typer av sociala insatser. Mats Blid anser att man borde jobba i kommunerna med att omvandla alla dessa till Bostad först-lägenheter och rekommenderar kommuner att undersöka hur man kan omvandla befintliga sociala kontrakt till förstahandskontrakt med Bostad först insatser.

Trappstegsmodellen innebär också att den som lever i hemlöshet ska erbjudas en egen bostad, att det är en del av målet, men det förhalas på vägen genom referensboenden, träningslägenheter och andra stödboende och det är få som tar sig hela vägen till en egen bostad.


Dela sidan:
Publicerad: 24 maj, 2020
>
>
Fördjupa dig i Boendetrappan och Bostad Först