Göteborg stad Bostad Först

Göteborgs kommun, även känd som Göteborgs stad, är belägen i Västra Götalands län och är Sveriges näst största stad med en befolkning på 580 000 invånare. Sedan 2013 har Göteborgs kommun engagerat sig i Bostad Först, och för närvarande har de omkring 90 pågående projekt tillsammans med cirka 120 entreprenörer som har kontrakterats.

– Göteborg i stort har erbjudit 350–400 personer möjligheten att delta i Bostad först, beskriver Gustaf Henriksson, samordnare för Göteborgs stad Bostad Först.

Gustaf beskriver att resan med Bostad Först har varit en ”krokig väg” med många frågor kring ”Vad är Bostad Först?” och ”Hur ska det genomföras?”. En betydande utmaning har varit att implementera deltagarstyrning och att arbeta professionellt med deltagarnas önskemål i fokus, där den professionella sidan aktivt integreras.

Det har funnits utmaningar med att införa det nya synsättet som Bostad Först innebär. Många förändringar har inträffat för de som tidigare arbetade enligt den ”traditionella bostadstrappan”.

Ett problem som vi har fokuserat på är när vi tappar metoden och tar över planeringen och genomförandet så blir framgången inte så hög, Gustaf Henriksson

Bostad Först har varit en attraktiv arbetsmodell i Göteborgs rekrytering av nya medarbetare. Arbetsmetoden har visat sig göra medarbetarna mer nöjda med sin arbetsmiljö. Gustaf betonar att medarbetarna är energiska i sitt arbete och gemensamt ser nyttan och framgången med Bostad Först. Det är en positiv känsla att ge nycklarna till en tidigare hemlös person, och detta är även en självklarhet för dem som arbetar inom verksamheten.

– Många uttrycker en känsla av lättnad när de erbjuds en Bostad Först-lägenhet, att de finner en form av trygghet och ibland oro över ensamheten som kan följa med att bo i en egen lägenhet, förklarar Gustaf Henriksson.

Bostaden utgör grunden för deras arbete tillsammans med individerna. I uppföljningsarbetet använder Göteborg brukarenkäter för att utvärdera Bostad Först. Dessutom genomförs en årlig uppföljningsenkät för vuxna individer där specifika frågor om stödets utformning ställs.

I sin grund har metoden stöd för att vara en effektiv strategi som ger bättre resultat än andra arbetssätt, Gustaf Henriksson

För närvarande har Göteborg 12 medarbetare och 90 uppdrag inom Bostad Först. När verksamheten når sin fulla omfattning kommer det finnas 16 medarbetare uppdelade i fyra team och totalt 125 uppdrag. Utöver det har Göteborg en samordnare som stöd för verksamheten och utförandet.


Dela sidan:
Publicerad: 21 mars, 2023
>
>
Göteborg stad Bostad Först