Hemkänslor – vad är ett hem?

Grundtanken med Bostad först är att erbjuda personer som är hemlösa och som ofta har någon form av beroendeproblematik i kombination med psykiska besvär, en lägenhet. Det som erbjuds är alltså en lägenhet; det som återstår för personen att göra är att skapa ett hem. En lägenhet är inte per definition ett hem, det är en tom yta utan innehåll som begränsas av yttre väggar.

Vi som arbetar med Bostad först kan inte erbjuda någon ett hem. Ett hem är det som invånaren skapar. Det är där den verkliga utmaningen ligger – att förvandla en lägenhet till ett hem. Under de år jag har arbetat med att stödja personer i Göteborgs Stadsmissions Bostad först-verksamhet har det gradvis gått upp för mig hur mycket som tas för givet när vi pratar om ett hem.

Vi har alla våra personliga referenser och föreställningar, och inte sällan utgår vi från att de delas medandra. Men vad är egentligen ett hem, och hur skapas det? Vad är det som ska till för att få lägenheten att bli ett hem? När vi verkligen börjar tänka efter är det en mängd faktorer som påverkar om en plats känns som ett hem eller inte. Vissa av dem är materiella, andra mer känslomässiga. Några är relativt lätta för oss att påverka, medan annat står utanför vår makt.

De här funderingarna resulterade till slut i den här essän som kom till i samtal med några personer som bor i Bostad först-lägenheter. Syftet är att försöka att närma sig de här frågorna baserat på deras erfarenheter.

//Cecilia Bergstedt


Dela sidan:
Publicerad: 13 oktober, 2021
>
>
Hemkänslor – vad är ett hem?