Viktigt med delad samsyn för vad Bostad Först innebär

Ale kommun ligger i Västra Götaland och är en kranskommun till Göteborgs stad med drygt 30 000 invånare. Hösten 2014 togs ett politiskt beslut att starta Bostad Först i kommunen, då var målet två heltidsanställda och 10 Bostad Först lägenheter. Nu har kommunen hjälpt cirka 16 personer ur hemlöshet.

Anna Johansson, behandlare på Ale kommuns Bostad Först berättar hur de startade Bostad Först genom att boka studiebesök hos de kommuner som redan hade startat, så som Göteborg, Karlstad, Helsingborg. De deltog under den årliga Bostad Först konferens för att samla mer information om metoden, de var med på samverkansmöte med allmännyttan och planerade  därefter med sina chefer och fastighetsbolag för hur verksamheten skulle se ut i Ale kommun.

Anna beskriver att den största utmaningen för kommunen har varit att arbeta med trygga hyreskontrakt och till en början tilldelades inte hyresgästen ett eget hyreskontrakt utan en överenskommelse som sedan kunde gå över till ett eget andrahandskontrakt efter två år. Detta är något som kommunen har arbetat på att förändra så att hyresgästen får ett andrahandskontrakt direkt när de flyttar in och som sedan kan gå över till ett förstahandskontrakt efter 18 månader.

Vår förklaring är att målet för oss är att de inte ska vidare, utan ska bo kvar. Anna Johansson

Ett annat hinder som kommunen arbetat länge med är att skilja på stödet och bostaden, vilket tidigare har legat under ett och samma bistånd. Det har funnits brist på kunskap om grundprinciperna i Bostad Först bland handläggare som beviljat biståndet. Exempelvis har det ställts krav på hyresgästen om att aktivt söka lägenheter för att kunna behålla sitt bistånd och slutligen komma vidare till en ”egen” bostad.

På grund av många chefsbyten, personalombyten och omorganisationer i kommunen har Bostad Först hamnat lite i skymundan, och inget man jobbat aktivt med till att förändra. Nu uppger Anna att de har intresserade chefer och det underlättar att regeringen säger att vi ska satsa på Bostad Först ordentligt. En arbetsgrupp har startats där chefer under IFO och olika handläggare tillsammans med oss i Bostad Först gör upp hur vi vill att Bostad Först ska förändras, för att arbeta mer metodtroget.

Anna berättar att det varit lätt att få personer att söka till Bostad Först, att det finns ett intresse och att det oftast har fungerat bra. Reaktionen från hyresgästen när de blir erbjudna en bostad enligt Bostad Först brukar vara mycket glädje. De flesta bor kvar, en del har fått byta lägenhet och det har fungerat bättre i andra lägenheten.

De kan andas ut när de vet var de ska bo och att det inte är för en kortare tid utan länge. Anna Johansson

Varje hyresgäst följs upp av sin socialhandläggare en gång per år för förlängning av biståndet och sedan har de löpande uppföljningar med hyresgästen var tredje månad. När de fått ett eget förstahandskontrakt är det upp till hyresgästens om stödet ska fortsätta.

Det känns gott att ge nycklarna till en som varit hemlös. Att kunna ha en dörr att stänga om sig, att personen själv får välja vem de släpper in. Vissa av våra har aldrig haft en egen bostad själva tidigare, uppger Anna Johansson.

Ale kommuns framtidsvision är att utöka med fler Bostad Först lägenheter, arbeta fram nya rutiner samt kontraktsformer och ansöka om bidrag för att satsa på en projekttjänst som ska ha god kontakt med hyresbolagen. Att alla har samsyn till vad Bostad Först innebär är oerhört viktigt säger Anna Johansson.


Dela sidan:
Publicerad: 21 mars, 2023
>
>
Viktigt med delad samsyn för vad Bostad Först innebär