Nu återinförs Bostad först i Uppsala

Den 1 september undertecknades ett samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Stadsmission med avsikt att starta Bostad Först under hösten 2023.

Den 5 september var första dagen då personer i hemlöshet kunde ansöka om Bostad Först lägenhet i Uppsala kommun. Johanna Rudmark Hagström, socialchef på Uppsala Stadsmission var med under startdagen, det var 25 personer som besökte Stadsmissionens öppna verksamhet och träffade socialhandläggare tillsammans med Stadsmissionens personal.

– Vi håller på att rekrytera personal, någon är på plats men det ska bli ett team snart! Vi har mycket arbete framför oss av att bygga rutiner och lära oss metoden, säger Johanna Rudmark Hagström.

Samarbete mellan kommun, Stadsmission och kommunalt bostadsbolag

Det är Uppsala Stadsmission, tillsammans med Uppsalahem och Uppsala kommun som driver detta initiativ som syftar till att erbjuda hemlösa människor både tak över huvudet och nödvändigt stöd och hjälp. Uppsala kommun kommer att stå för myndighetsutövandet och Uppsala Stadsmission ska stå för det individuella stödet.

– Vi vet att modellen med Bostad först fungerar. Med individuellt anpassat stöd klarar 8 av 10 personer att ha kvar sin lägenhet. Varje person får det stöd och den behandling som de vill ha och behöver. Att ha ett eget hem innebär egenmakt, säger Johanna Rudmark Hagström.

På Uppsala kommun arbetar Bostad först-teamet. De består av en specialisthandläggare och en socialsekreterare på socialförvaltningens boendeenhet. På Uppsala Stadsmission arbetar en case manager och flera boendestödjare med Bostad först.

Kunskapshöjande insats

Uppsala kommun har tidigare erfarenhet av att implementera Bostad Först och tar nu nya åtgärder för att förbättra dess genomförande och öka framgångsfaktorerna. Den 21 augusti deltog Uppsala kommun och Uppsala Stadsmission i grundutbildning i Bostad Först som arrangerades av Sveriges Stadsmissioner.

Jättebra utbildning, så bra att alla som kommer i kontakt med modellen i sitt arbete var med och fick samma information! Alla var så nöjda och det blev en riktig kick-off!
Johanna Rudmark Hagström

Johanna berättar att de har jobbat med planeringen av att starta upp Bostad Först sedan en ganska lång tid tillbaka. Det vi tar med oss från grundutbildningen är framför allt vikten av att följa modellen och inte hitta på egna regler och att vi som arbetar med modellen måste vara flexibla och sätta individen främst!


Dela sidan:
Publicerad: 14 november, 2023
>
>
Nu återinförs Bostad först i Uppsala