Ny nationell hemlöshetsstrategi

I juli 2022 presenterade regeringen en nationell strategi för hur Sverige ska motverka hemlöshet. Strategin innehåller fyra mål: hemlöshet ska förebyggas, ingen ska bo eller leva på gatan, ”Bostad först” bör införas nationellt och det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas.

För att stärka strategin ges myndigheterna fyra konkreta uppdrag: Länsstyrelserna ska stödja kommunerna i deras arbete mot hemlöshet. Socialstyrelsen ska analysera hur kommunernas akuta boendelösningar används och även genomföra en nationell hemlöshetskartläggning. Slutligen så ska metoden ”Bostad först” stärkas i arbetet mot hemlöshet.

För att stärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet genom Bostad först avser regeringen att rikta ett flerårigt statsbidrag till kommunerna för att öka användningen av Bostad först under strategiperioden 2022–2026. Syftet med statsbidraget är att stärka arbetet mot hemlöshet genom att starta, utöka eller förbättra verksamhet enligt Bostad först.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till kommuner för insatser enligt metoden Bostad först. Den här förändringen kan ge fler människor i hemlöshet eller som riskerar hemlöshet en väg till ett tryggt, värdigt och långsiktigt boende och förutsättningar att hantera de problem som lett till deras nuvarande situation. Regeringens bedömning är att fler kommuner bör använda sig av metoden Bostad först för att motverka hemlösheten i Sverige.

 

 


Dela sidan:
Publicerad: 26 oktober, 2022
>
>
Ny nationell hemlöshetsstrategi