Socialstyrelsen rekommenderar Bostad först

Bostad först är en av de modeller som socialstyrelsen rekommenderar. Socialstyrelsen arbetar kunskapsbaserat och följer regelbundet upp arbetet med hemlöshet i Sverige.

– Vi ser att bostad först är en fungerande modell. Bostad först finns rekommenderad i de nationella riktlinjerna och modellen finns beskriven i metodguiden för socialt arbete, säger Charlotta Fondén, utredare på Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer och rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer med rekommendationer finns till som ett stöd till chefer och beslutsfattare.
– De fungerar även för andra som vill skapa mer förståelse och acceptans för modellen i sin organisation, det kan vara ett material att luta sig mot, säger Charlotta Fondén.

Bostad först finns rekommenderat som boendeinsats både i riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd samt missbruk och beroende.

Metodguide

Socialstyrelsens metodguide innehåller information om aktuella metoder och insatser för socialt arbete, däribland Bostad först.

Öppna jämförelser

Som ett underlag för uppföljning, utvärdering och utveckling finns även socialstyrelsens öppna jämförelser.

– Genom att följa upp indikatorer kan kommunerna förbättra sin verksamhet med målet att brukarna ska få bättre stöd, säger Charlotta Fondén.

Kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här finns mer att läsa på temat Hemlöshet.

Statsbidrag för arbete mot hemlöshet

Fram till 2020 kan vissa kommuner rekvirera om statsbidrag för sitt arbete med att motverka hemlöshet. Statsbidraget ska förstärka kommuners arbete med personer i akut hemlöshet i de tio kommuner med högst antal hemlösa.


Dela sidan:
Publicerad: 9 maj, 2019
>
>
Socialstyrelsen rekommenderar Bostad först