Malmö-teamets erfarenheter från Svenska Bostad först-nätverkets träff 2019

Teamet kände stor stolthet när vi var i hamn

Bostad först-teamet i Malmö arrangerade 2019 års träff i nationella Bostad först-nätverket i samarbete med Sveriges Stadsmissioner. Det resulterade i två dagars nätverks- och konferensmöte med över 200 deltagare. Länk till http://www.bostadforst.se/konferens/

Första dagen blev en arena för nätverkande, erfarenhetsutbyte och problemlösning så att deltagarna utifrån intresse och egna kompetenser kunde inspireras och lära av varandra. I temasamtal delade verksamheterna själva styrkor och svagheter och diskuterade hur de kunde bli bättre.

Den andra dagen var en öppen konferens för utbyte av idéer och erfarenheter mellan forskning, politik och praktik. Malmö stad gjorde en film om Bostad först till eventet. Se den här.

http://www.bostadforst.se/nyheter/fran-hemlos-till-hyresgast/

Anita Svantesson, sektionschef, i Malmö stad, involverade hela sitt Bostad först-team i arbetet med eventet. Vi bad henne dela sina erfarenheter.

Vilka var höjdpunkterna tyckte du?

Jag tyckte att höjdpunkterna var många, bl a att några av de medverkande organisationerna presenterade vad de var särskilt stolta över i sitt arbetssätt. Det inspirerade till exempelvis till utökat samarbete med fastighetsägare samt brukarmedverkan på ett nytt sätt. Det var också inspirerande att få en inblick i arbetet i våra grannländer, vilket förhoppningsvis kan leda till ett studiebesök i Odense för en fördjupning.

Stora delar av Bostad först-teamet var aktivt engagerade i planering och genomförande av de två dagarna? Vad fick de med sig?

Både planering och genomförande av konferensen stärkte dels självförtroendet inom gruppen men även samarbetet sinsemellan. Från att först ha varit lite trevande och osäkra på vår förmåga att arrangera sådana här stora arrangemang, växte vi allt eftersom och kände en stor stolthet när vi var i hamn. Det hade dock aldrig blivit så bra som det blev utan samarbetet med Sveriges Stadsmissioner.

Vad skulle du önska dig av 2020 års nätverksträff?

Det blev Stockholms stad som tog stafettpinnen för 2020 års nätverksträff och det hade varit väldigt intressant om de lyckades få dit någon politiker, förslagsvis bostadsministern Per Bolund alternativt Ulf Kristersson.


Dela sidan:
Publicerad: 24 maj, 2020
>
>
Malmö-teamets erfarenheter från Svenska Bostad först-nätverkets träff 2019