Vad vet vi om hemlöshet i Sverige?

Sedan 1993 och vart sjätte år kartlägger Socialstyrelsen hemlöshet och dess omfattning och karaktär i Sverige. Den senaste rapporten från 2017 visar att drygt 33 250 personer lever i hemlöshet. Här kan du hitta fakta från den senaste kartläggningen.

Källa: Socialstyrelsens kartläggning


Hur är det att vara hemlös?

I SVT:s serie 36 dagar på gatan bestämmer sig fotografen Christoffer Hjalmarsson för att försöka leva som hemlös under 36 dagar. Utan pengar, sovplats och utan sitt vanliga nätverk ger han sig ut i ett kallt vintrigt Stockholm.

Se på SVT Play


Vad har politikerna gjort?

Bostadspolitiken är ett av nyckelområdena för att uppnå en hemlöshetens nollvision. Den överhettade bostadsmarknaden har gjort det allt svårare inte bara för ekonomiskt och socialt utsatta människor, utan även för andra grupper att få en bostad.
Försök har gjorts från regeringen för att bekämpa hemlösheten [1]. Socialstyrelsen samordnade regeringens hemlöshetsstrategi 2007-2009 [2]. En nationell hemlöshetssamordnare tillsattes 2012 för att ge kommunerna stöd att ”motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.” [3]
Länsstyrelserna slutsats från ett regeringsuppdrag inom bostadspolitiken är att det krävs bättre ”system- och sammanhangskunskap” bland alla aktörer men menar att politisk vilja är det viktigaste för att förändra [4].
Stockholms Stadsmission har sedan 2010 publicerat en årlig hemlöshetsrapport där bostadspolitiken är ett återkommande tema [5] och en agenda för att åstadkomma en reell förändring har tagits fram [6]. Kunskap finns. Ändå händer inget.
Ingrid Sahlin, professor i socialt arbete, menar att bostadslöshet är ett politiskt resultat [7]. Stämmer det bör en annan politik än den nuvarande kunna eliminera bostadslösheten.

[1] Se t.ex. SOU 2001-95 En sammanhållen strategi för samhället och SOU 2018-35 Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

[2] Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar, Socialstyrelsen 2010. 

[3] Bostad sökes – Slutrapport från den nationella hemlöshetssamordnaren, Regeringskansliet 2014 

[4] Länsstyrelsernas rapport Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande, Länsstyrelsen i Skåne, 2018, sid 52.

[5] Stadsmissionen: Det krävs nya grepp i hemlöshetspolitiken

[6] Stockholms Stadsmissions rapporter

[7] Bostadslöshet som politiskt resultat, Fronesis, nr 42-43.


Hur kan du påverka?

När människor i vår omgivning inte har lika möjlighet att få en bostad, blir det tydligt att det finns brister och orättvisor i Sveriges bostadsmarknad. Många bor tillfälligt, i andra hand eller lyckas inte få en bostad alls. I vår guide till den svenska bostadspolitiken får vi hjälp av Barbro Engman, tidigare riksdagsledamot och ordförande i Hyresgästföreningen, att reda ut hur vi kan vara med och påverka.

Denna skrift riktar sig främst till lokala aktörer som vill förstå förutsättningarna för bostadspolitiken bättre och använda sin kunskap till att agera för en förändring. Det kan vara en ideell eller idéburen organisation som vill få tillgång till fler lägenheter för att hjälpa hemlösa. Det kan vara en grupp engagerade socialsekreterare som vill få socialdirektören att omförhandla villkoren för de höga hyror man betalar på den sekundära bostadsmarknaden. Det kan vara politikerna i kommunfullmäktige som vill modifiera ägardirektivet för kommunens allmännyttiga bolag så de att tar sitt sociala ansvar på större allvar.
Det är inga enkla frågor att sätta sig in i, eftersom mycket handlar om tolkningar och värderingar. Därför gav vi Barbro Engman fria ramar att lyfta fram de fakta som hon ansåg nödvändiga för att greppa ämnet. Vi uppmuntrade henne att även uttrycka egna åsikter. Barbro har i sina tidigare roller som ordförande för Hyresgästföreningen samt ledamot i Boverkets styrelse och insynsråd lång erfarenhet av bostadspolitiken. Vi hoppas att hennes reflektioner och rekommendationer ska vara användbara på ett konkret sätt i ett lokalt påverkansarbete.

Läs mer: så kan vi påverka bostadspolitiken


Stadsmissionerna och en agenda mot hemlöshet

Debatt

"Staten sviker människor som inte har bostad"

Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner, skriver på SvD Debatt om hemlösheten i Sverige och hur vi kan hjälpa de människor som lever i utsatthet. Läs mer

Rapport

"Det finns bostäder, men för en redan resursstark grupp"

Stockholms stadsmission ger ut Hemlöshetsrapporten. Här kan du läsa delar av förordet från den senaste rapporten 2017 som beskriver den verklighet som stadsmissionen möter. Läs mer

Bostadspolitik

8 rekommendationer

Läs Stockholms Stadsmissions åtta rekommendationer för nya grepp i bostadspolitiken så att bostad kan bli en mänsklig och en medborgerlig rättighet. Läs mer

Dela sidan:
>
Hemlöshet och politik