Vilka bostäder ska vi erbjuda?

Bostadens placering och kvalitet är av stor vikt för att Bostad först-insatserna ska ge gott resultat. Bostaden – individens hem – är startpunkten för all återhämtning och den sociala integrationen.

Enligt Bostad först ses en bostad som ett hem när följande villkor är uppfyllda:

Hitta lämpligt bostadsområde

Forskning visar att en bostad på fel plats kan hindra eller omöjliggöra en individs återhämtning från hemlösheten. Rätt typ av bostadsområde kan däremot bli ett positivt lyft för individens hälsa, välbefinnande och sociala integration.

Önskvärt är områden med goda kommunikationer, grönområden, lokal butik med överkomliga priser samt en trygg social sammanhållning.

Undvik bostadsområden:

  • Med hög brottslighet
  • Med svag social sammanhållning
  • Med hög grad av störande beteenden
  • Som upplevs otrevliga
  • Som saknar tillgång till samhällsservice

Undvik områden där hyresgästen riskerar att utsättas för trakasserier eller brott. Vissa personer vill inte heller bo i samma område där de vistades som hemlösa då de vill undvika negativ påverkan från tidigare kamrater.


Valmöjlighet för deltagaren

I Bostad först ska individen kunna välja var och hur de vill leva, inom ramen för vilka lägenheter som finns tillgängligt och av deltagarens ekonomi. I Bostad först kan individen förvänta sig att:

  • Få se lägenheten innan de accepterar att flytta in i den
  • Ha möjlighet att tacka nej till en lägenhet och kunna få alternativ
  • Få tydligt förklarat för sig vad det innebär ekonomiskt att ha en egen bostad
  • Ha viss valfrihet när det gäller geografiska läget

Utmaningar att hitta bostäder

Bostad först-verksamheten kan ställas inför flera utmaningar i jakten på bostäder, t.ex:

Att i en stad med bostadsbrist hitta tillräckligt många lämpliga bostäder som har en överkomlig hyra.

Att hitta hyresvärdar på såväl den allmännyttiga som privata bostadsmarknaden som kan tänka sig att hyra ut lägenheter.

Att individen inte får tillräckligt med ekonomiskt bistånd för att kunna betala hyran.

Att grannar kan vara negativt inställda till att en tidigare hemlös får flytta in i bostadsområdet.


Samarbeta med fastighetsägare

Samarbete mellan Bostad först-verksamhet och hyresvärdar, både privata och allmännyttiga, är av största vikt. Tillsammans kan vi hitta lämpliga bostäder och göra en insats för att fler ska hitta hem och inte behöva leva i utanförskap.

Bostad först-verksamheten kan ge hyresvärden en grundläggande genomgång av vad bostad först är, vilka hyresgästerna är, deras bakgrund samt motivation att behålla sin lägenhet. Diskutera gärna tillsammans om förväntningar, farhågor och oro.

Ofta kan verksamheten erbjuda en garanti för att hyran betalas in i tid och att man kommer att hantera eventuella praktiska problem som kan uppstå, exempelvis grannkonflikter och reparationer i lägenheten. Bostad först-verksamheten kan också själv stå på hyreskontraktet för att sedan hyra ut bostaden i andra hand.

I samarbete med allmännyttiga (kommunala) hyresvärdar kan det finnas möjlighet att upprätta formella överenskommelser om att hyresvärden varje år ställer ett visst antal eller en viss procent av lediga lägenheter till Bostad först.


Dela sidan:
>
Erbjud bostad