”Bostad först är värt insatsen”

Att kunna minska hemlösheten är en av utmaningarna som ger Björn Söderman motivation att gå till jobbet. Björn är enhetschef för Bo- och budgetenheten på Karlstad kommun, och han ser att nyckeln till att minska hemlösheten är att fler människor får egna hyreskontrakt direkt hos en hyresvärd. En del i detta arbete är att kommunen sedan 2013 erbjuder Bostad först.

– Vi vet att hemlösheten tyvärr ökar i samhället, vi gör fler placeringar än tidigare år. Men med Bostad först så ser vi också att det i varje enskilt fall leder till positiva resultat. Människor kommer vidare i livet, hittar sysselsättning och förnyar kontakten med sin familj eller sina barn, säger Björn Söderman.

Björn berättar att en av deras klienter nyligen har flyttat ut från sin Bostad först-lägenhet och köpt hus med sin sambo.

– Bostad först är värt insatsen och vi vill framöver erbjuda detta till fler personer, säger han.

Lägenheter lottas

Karlstad kommun har idag ett tiotal Bostad först-lägenheter. Utöver det finns bland annat även akutboende och lägenheter med sociala kontrakt.

– När vi har en ledig lägenhet till Bostad först går vi igenom remisserna från socialsekreterarna, vi har också ett samtal om behovet hos individen så vi vet att vi erbjuder rätt stöd. Därefter lottar vi fram en person som får lägenheten, berättar Björn.

Det finns inga krav på drogfrihet eller behandling i Bostad först men det kan vara så att hyresvärden inte accepterar en hyresgäst som har en historia av hot och våld eller skulder hos just den hyresvärden. Då försöker verksamheten hitta en annan lägenhet som passar.

Till varje Bostad först-lägenhet får kommunen 30-40 sökande. Framöver hoppas verksamheten få fler lägenheter genom förnyat samarbete med hyresvärdarna Stiftelsen Karlstadshus och Karlstads Bostads AB.

Utgår från individen

– Vanligtvis gör vi en visning av lägenheten så att personen kan se den och bestämma sig om de vill bo där. Vi går igenom vad Bostad först är och rutinerna med hembesök. Vi gör upp en plan för inflyttning och planerar det stöd som personen önskar utifrån sina egna mål. Sedan skriver på hyresavtal vilket innebär att personen får sina nycklar till lägenheten, berättar Björn.

Hyreskontraktet är ett förstahandskontrakt men de första tre åren är besittningsskyddet bortförhandlat.

– De krav vi ställer på boende i Bostad först är samma krav som gäller för en vanlig lägenhet: att betala hyran i tid samt det inte ska förekomma störningar och klagomål från grannar.

Långsiktigt stöd

Verksamheten försöker hela tiden hålla sig till Bostad först-modellens grundprinciper. Att bostad är en mänsklig rättighet är en självklart. De lägenheter som kommunen erbjuder är i normal standard och ingår i ordinarie bestånd. Lägenheten ska också ha överkomlig hyra.

– Bostad först är ett långsiktigt stöd. Vissa personer klarar sig med väldigt lite stöd men andra behöver i perioder trappa upp stödet, även efter ett par år i Bostad först. Vi erbjuder stöd livet ut, det ingår i vårt uppdrag, säger Björn.


Dela sidan:
Publicerad: 13 december, 2018

Fakta: hemlöshet i Karlstad

Karlstad kommun räknar med att det finns cirka 350 hemlösa personer i kommunen.

Liksom i Sverige generellt beror hemlösheten i Karlstad främst på låg inkomst och fattigdom, bostadsbrist samt missbruk och psykisk ohälsa.

20 % av de som söker hjälp kommer direkt från ett eget ordnat boende.

18 % har inget annat behov än att de saknar bostad.

>
>
”Bostad först är värt insatsen”