1 okt kl. 08:30-16:30

Konsensuskonferens 2024 – What works?

*Scroll down for English*
Sveriges Stadsmissioners Bostad Först-HUB är glada att meddela att vi återigen kommer att vara värd för en konsensuskonferens i Göteborg den 1 oktober. Sammankomsten bjuder på inspirerande föredrag och diskussioner kopplat till hemlöshet.

Programmet i korthet
Hösten konsensuskonferens blir en fortsättning på förra årets tillfälle, då grundaren av Bostad Först-modellen Sam Tsemberis gav sin syn på Sveriges hemlöshetsstrategi och då vi fick ta del av sex kommuners arbete för att motverka hemlöshet.

Dagen inleds med en sammanfattning av förra årets konferens och skiftar sedan fokus till europeiska röster från Irland och Housing first Europe hub. Efter det följer konsensussamtal med en ny jurypanel, en kommun och en Stadsmission. Under dagen delar även idéburna projekt och våra nordiska grannländer med sig av sina framsteg inom Bostad Först-initiativet. Mer information om programmet, talare och tider kommer snart.

Några talare ur programmet

  • Göteborgs Stadsmission – Enhetschef Borko Grujic
  • Trinity Collage Dublin – Professor Eoin O’Sullivan
  • Stockholms stad – Enhetschef Ninja Larsson
  • Lunds universitet – Professor Markus Knutagård
  • Sveriges Stadsmissioner – Moderator Kjell Larsson

Anmäl dig här 

Har du frågor om eventet och anmälan? Vänd dig till Karin Gamble, koordinator:
info@bostadforst.se
0732318487

*Information in English*

The Swedish City Missions’ Housing First Hub is pleased to announce that we will once again be hosting a consensus conference in Gothenburg on October 1st. The gathering offers inspiring lectures and discussions related to homelessness.

Brief Program Overview
This autumn’s consensus conference continues from last year’s event, where the founder of the Housing First model, Sam Tsemberis, shared his views on Sweden’s homelessness strategy and we learned about the efforts of six municipalities to combat homelessness.

The day begins with a summary of last year’s conference and then shifts focus to European voices from Ireland and the Housing First Europe hub. This is followed by consensus talks with a new jury panel, a municipality, and a City Mission. Throughout the day, community-driven projects and our Nordic neighbors will also share their progress within the Housing First initiative. More information about the program, speakers, and times will be available soon.

Some Speakers from the Program

  • Göteborgs Stadsmission – Enhetschef Borko Grujic
  • Trinity Collage Dublin – Professor Eoin O’Sullivan
  • Stockholms stad – Enhetschef Ninja Larsson
  • Lunds universitet – Professor Markus Knutagård
  • Sveriges Stadsmissioner – Moderator Kjell Larsson

Register here 

Karin Gamble, Coordinator
info@bostadforst.se
0732318487


Dela sidan:

Konsensuskonferens 2024 – What works?

Datum:
1 okt kl. 08:30-16:30

Arrangör:
Sveriges Stadsmissioner

Plats:
Burgården konferenscenter Skånegatan 20, 412 51 Göteborg, Entré A2

Hitta dit:
>
>
Konsensuskonferens 2024 – What works?