10 års arbete med Bostad Först

Karlstad kommun startade Bostad Först 2013, då med tre lägenheter. Sedan start har kommunen hjälpt runt 20- tal personer via Bostad först och största utmaningarna har varit införskaffning av lägenheter och omgivningens förväntningar och fördomar.

Kristina Falk och Helena Hultman arbetar som vägledare och samordnare för Bostad Först

Karlstad ligger på Klarälvens delta vid Vänerns norra strand, mitt emellan Stockholm och Oslo och har över 95 000 invånare. Enhetschef Anna Weber och Samordnare Helena Hultman från Bo- och budgetenheten berättar att en av kommunens stora utmaningar i uppstart av Bostad Först var införskaffandet av lägenheter.

Karlstad startade med tre Bostad Först lägenheter och sedan tog det lång tid innan de fick nästa lägenhet. Efter ett stormöte med bostadsbolagen började lägenheter komma in och idag har de totalt 11 lägenheter, men alla är inte via kommunens försorg.

Vår vision för framtiden är att fortsätta utveckla konceptet här i Karlstad och kanske att ett nästa steg kan vara att utöka om behovet finns, Anna Weber

Kommunen har arbetat en hel del med att hantera allmänhetens förväntningar och fördomar kring Bostad Först. Tid och dialog har varit avgörande faktorer för att visa att Bostad Först faktiskt fungerar. Information om Bostad Först har förmedlats ut till bostadsbolag och bovärdar vilket ökat förståelsen och tilltro till metoden och verksamheten.

– Det har underlättat med personliga möten, vi har exempelvis träffat bovärdar för att ge dem information om Bostad Först och möjligheten till att ställa frågor, Helena Hultman.

Kommunen arbetar utifrån Bostad Först åtta grundprinciper och en genomförandeplan upprättas tillsammans med deltagaren. Arbetet består även av regelbundna träffar med handläggare och hyresvärdar. Under uppstarten av Bostad Först upptäckte de att även om det fanns en handbok som alla utgår ifrån så blir det olika tolkningar av innehållet och förutsättningarna runt omkring påverkar arbetssättet. Anna Weber förklarar att de efter en tid arbetade upp strukturen för arbetssättet och strävade efter metodtrogenhet i högre utsträckning.

Det som fungerat väldigt bra i Karlstad har varit att man redan innan deltagaren flyttat in i bostaden börjat bygga relation. Den goda relationen skapar en trygghet och tillit som underlättar stödet och det gemensamma arbetet framåt. Helena Hultman berättar att det har känts fantastiskt att lämna över nycklar till en ny deltagare, samtidigt som vi vet om att det är då resan börjar vilket för de flesta sätter i gång ett försämrat mående. ”Nu har jag fått en plats att bo på och måste därför börja ta tag i mitt liv”, det är en vanlig tanke hos deltagare som kan framkalla ångest.

De som erbjudits en Bostad Först lägenhet har blivit överlyckliga men samtidigt oroliga utifrån tidigare misslyckanden, Helena Hultman

Helena talar om att de alltid är tydliga med att beskriva för deltagaren vad Bostad Först är och hur de tillsammans kommer arbeta utifrån modellen i deltagarens takt. Stödet som erbjuds är kopplat till de åtta grundprinciperna i Bostad Först handboken och kraven som ställs är utifrån hyreslagstiftningen. Förutom bostaden så är det aktiva engagemanget hos de som arbetar med Bostad först en viktig faktor för att deltagaren ska orka utvecklas framåt.

– Vi sitter i baksätet och deltagaren styr, men där bak sitter vi som trygga medmänniskor och ger hopp om framtiden, hopp om att det går att förändras. Vi berömmer, vi lyfter, vi engagerar, vi föreslår och vi applåderar för minsta lilla. Helena Hultman

Läs mer

Kommunberättelse

Göteborg stad Bostad Först

Sedan 2013 har Göteborgs kommun engagerat sig i Bostad Först, och för närvarande har de omkring 90 pågående projekt tillsammans med cirka 120 entreprenörer som har kontrakterats. Läs mer

Kommunberättelse

Ale kommun

Nu har kommunen framtidsvisionen av att utöka med fler Bostad Först lägenheter, utveckla sin verksamhet och genom statsbidrag satsa på en projekttjänst som ska hålla kontakten med hyresbolagen.  Läs mer


Dela sidan:
Publicerad: 21 mars, 2023
>
>
10 års arbete med Bostad Först