”Den som får en trygg miljö kan göra det omöjliga möjligt igen”

Bostad först-verksamheten i Stockholm stad har nyligen låtit göra en brukarrevision som ett komplement till den årliga brukarenkäten. Ninja Larsson, biträdande enhetschef på Boende och behandlingsenheten, där Bostad Först ingår, reflekterar här kring de båda dokumenten.

Det är en chans

I den rykande färska brukarrevisionen som brukarrevisorer från RSMH (Riksförbundet för Social & Mental Hälsa) genomfört i Bostad Först framkommer att ”den som får en trygg miljö kan göra det omöjliga möjligt igen”.

Brukarrevisorernas analys är att Bostad Först inte bara fungerar, utan det fungerar mycket väl och att de mest positiva kommentarerna i revisionen handlar om det stöd våra Case Managers ger. Det framkommer också utmaningar i form av grannar och bostadsområdet, kraven på att hantera en lägenhet och att fullt ut bli en del av samhället.

Planen är nu att bjuda in brukare och brukarrevisorer för att tillsammans analysera resultatet. En del konkreta tips som framkommer i rapporten kommer med största sannolikhet implementeras i verksamheten. 

Förhoppningsvis kan rapporten inspirera andra Bostad Först-verksamheter, men kanske även till alla som ger stöd till personer som levt eller lever i hemlöshet. 

Brukarenkäten ett utvecklingsstöd

Brukarenkäten genomförs 1-2 ggr per år i alla boendeformer inom Socialförvaltningens Boende och behandlingsenhet, den senaste hösten 2019. Framförallt bekräftar den att ett hem skapar den trygghet som är nödvändig för att kunna ta tag i sina problem, att man känner sig delaktig och har inflytande i det stöd som ges och att våra Case Managers är mycket uppskattade.

Syftet med brukarenkäten är att den ska ligga till grund för verksamhetsutveckling. I tidigare enkäter har bl.a. identifierats önskemål om mer gemensamma aktiviteter för de som bor i Bostad Först.  För att tillgodose detta behov erbjuder Bostad Först sedan hösten 2019 en öppen verksamhet där bl.a. Peer Support finns tillgängliga. Resultatet av enkäten har också föranlett att vi förtydligat våra rutiner kring att ställa frågor om våldsutsatthet.

Läs mer om att utvärdera Bostad först


Dela sidan:
Publicerad: 27 juni, 2020
>
>
”Den som får en trygg miljö kan göra det omöjliga möjligt igen”