Synen på Bostad först – en studie med fokus på värden, lagstiftning och evidens

Pia Nykänen är lektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Hon har genomfört en studie av hur människor som arbetar med, eller på andra sätt kommer i kontakt med Bostad först, förhåller sig till modellen. Pias underlag är främst de svar på frågor som vi ställt till deltagarna i våra grundkurser om vad som talar för och emot Bostad först samt vilka argument och hinder det finns för att arbeta med modellen. Pia analyserar svaren på dessa frågor och ställer dem i relation till såväl lagstiftning som rekommendationer och etiska koder för de professionella.

Vi hoppas att studiens avslutande reflektioner och resultat ska kunna ge incitament – och eventuellt också konkreta förslag – till vad kommande utbildningar om Bostad först bör fokusera på, såväl vad gäller målgrupp för utbildning som med avseende på delområden eller delämnen som en utbildning bör uppmärksamma. Det finns ett antal intressanta aspekter av studien som redan nu är tydliga.

Bristande kunskap hos olika aktörer är en viktig sak som respondenterna tar upp. Olika värderings- och attitydfrågor verkar också vara ett område där man kan behöva lägga mer krut i utbildningarna. Det finns också skäl för professionerna att arbeta så välgrundat/evidensbaserat som möjligt samt att arbeta med brukares inflytande och delaktighet.

De resultat som framkommer skulle kunna betyda att det behövs olika kurser och utbildningar för olika yrkesgrupper. Kanske behöver de som arbetar som stödpersonal ha inslag i sin kompetensutveckling som tydliggör de olika dimensioner av Bostad först som påverkar deras vardag. Det kan visa sig att det inom politiken finns anledning att lyfta vissa etiska och moraliska aspekter av Bostad först tydligare, så att det kan kopplas till och synliggöra ideologiska låsningar i hemlöshetspolitiken, som då kanske går att ta sig förbi.

För kommuner och civilsamhällsorganisationer som ska – eller funderar på – att starta upp Bostad först-verksamhet kan den kartläggning av argument som inryms i studien vara till hjälp. Såväl kunskaper om Bostad först som de professionella arbetsvillkor är värda att uppmärksamma inför ett införande. Men också att diskutera vilka värden som står på spel och vilka moraliska uppfattningar som olika aktörer ger uttryck för.

Du laddar ner rapporten här


Dela sidan:
Publicerad: 6 maj, 2020
>
>
Synen på Bostad först – en studie med fokus på värden, lagstiftning och evidens