Vilket stöd ska vi erbjuda?

I grunden är det tre olika stödinsatser som behövs i Bostad först-verksamheten: boendestöd, hälsorelaterade insatser och stöd för social integration.

Boendestöd – att kunna bo kvar i sin lägenhet

Att stödja hyresgästerna så att de klarar av att bo kvar i sin lägenhet är ett huvudsakligt mål för Bostad först. Kvarboende är bland de parametrar som mäts för att se om insatsen lyckats eller inte. Bostad först-teamet träffar den boende och för att följa upp och ta tag i eventuella problem som uppstår gällande bostad och grannar för att förebygga risk för uppsägning eller vräkning.

Praktiskt

Praktiskt kan boendestödet innebära:

 • Undersöka faktiska eller potentiella hinder för att hyreskontraktet behålls
 • Skapa goda kontakter med grannar
 • Utforma bostaden, t.ex möblera och se till att köket är utrustat
 • Se till att el- och vattenförsörjning fungerar som den ska
 • Göra upp en hushållsbudget
 • Hjälpa till att ansöka om sociala förmåner
 • Inledningsvis hjälpa till med matlagning och städning
 • Att vara medmänniska och någon som lyssnar

Stöd för god hälsa och välbefinnande

Den vårdande delen av stödet i Bostad först är inriktat på den boendes hälsa och välbefinnande. En människas välbefinnande är nyckeln till att kunna leva ett bättre och tryggare liv.

Praktiskt

Praktiskt kan stödet för hälsa innebära:

 • Psykiatrisk vård
 • Alkohol- och drogbehandling
 • Hälso- och sjukvård
 • Personlig omvårdnad
 • Anpassning av bostaden
 • Tillgänglighet dygnet runt
 • Rådgivning och stöd i kontakt med sjukvården

Stöd för social integration

Hemlöshet – i synnerhet upprepad eller långvarig sådan – leder ofta till att en person blir avskuren från det sociala livet på olika sätt. En person i hemlöshet kan leva utan partner, utan kontakt med sin familj och praktiskt taget utan vänner. Personen kan bli stigmatiserad och avvisad av andra i sin omgivning och känna sig isolerad från samhället i stort.

Social integration handlar om att erbjuda känslomässigt och praktiskt stöd som hjälper en person att bli en del av samhället i flera olika avseenden.

Praktiskt

Praktiskt kan stödet för social integration innebära:

 • Ordna en kamratstödjare
 • Hjälpa till att hitta utbildning, praktik och jobb
 • Hitta sociala-, konstnärliga- och fritidsaktiviteter
 • Stötta i återförenande med familj
 • Lyssna och ge känslomässigt stöd och råd

Självbestämmande – att lyssna på den boendes behov

I Bostad först betraktas självbestämmande som startpunkten för individens återhämtning. Genom att varje person själv är med och utformar sina mål och det stöd de behöver från början, kan de lättare ta kontroll över sin situation. Bostad först-insatserna är därför skräddarsydda efter individens behov och i modellen finns inga standardiserade insatser eller en begränsning av insatser. Stödet som erbjuds är flexibelt och kreativt. Det betyder att personalen behöver vara bra på att se varje individs starka sidor, ha medkänsla och lyssna på deras behov.

”De har gått med mig till tandläkaren, varje gång, om det så har varit sju på morgonen.”

Deltagare i Bostad först Göteborg (Uhnoo 2016)

Praktiskt

Stöd med individen i fokus kan vara:

 • Praktisk hjälp med att laga mat och handla
 • Göra upp en budget, ge råd om pengar och betala räkningar
 • Köpa möbler och inredning
 • Hjälp att skapa nya vänskapsrelationer
 • Hjälp att ta upp koontakten med familj
 • Uppmuntra till att börja en utbildning eller hitta jobb
 • Uppmuntra att delta i skapande eller konstnärliga aktiviteter
 • Sätta upp en plan för behandling av missbruk

Förtroende för personalen

I Bostad först arbetare personalen utifrån ett empatiskt, icke-fördömande och stödjande förhållningssätt. Personalen ska inte ge uttryck för en överlägsen attityd eller utgå från att de förstår deltagarnas behov bättre än de själva. Kombinerat med att Bostad först inte bestraffar om en person dricker alkohol eller är drogpåverkad skapar det en stort förtroende mellan brukare och personal. Det gör det möjligt för brukarna att berätta om och söka hjälp när de får återfall eller hamnar i andra problematiska situationer.


Dela sidan:
Publicerad: 3 oktober, 2018
>
Erbjud stöd