13 sep - 1 nov

Ansök om statsbidrag

Statsbidraget för Bostad först 2024 är nu tillgänglig för kommuner att ansöka. Statsbidraget riktar sig till kommuner som vill förstärka sitt arbete mot hemlöshet genom att förbereda, starta, utöka eller förbättra verksamhet enligt Bostad först-metoden och kan använda Socialstyrelsens e-tjänst för att ansöka om bidraget.

Nationell strategi för att motverka hemlöshet

I juli 2022 godkändes en nationell hemlöshetsstrategi för 2022–2026 med målet att minska hemlösheten bland vuxna och barn samt att förhindra att fler blir hemlösa. En del av strategin är att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att stödja införandet av Bostad först-metoden nationellt.

Medel att fördela

Medel kommer att fördelas för bidragsår 2024 under förutsättning att riksdagen avsätter medel för ändamålet. För 2023 fanns 70 000 000 kronor att fördela.

Fördelningslista kommuner 2023

Anvisningar för ansökan 2024

Ansöka här

Sista ansökningsdag: 2023-11-01

Nyheter

40 miljoner för att motverka hemlösheten

Regeringen tog i somras beslut om en nationell hemlöshetsstrategi med fyra mål för att motverka hemlöshet i Sverige. 30 miljoner är avsatt till statsbidrag inom Bostad Först och resterande 10 miljoner för hemlöshetsstrategins övriga mål för att motverka hemlösheten. Läs mer

Dela sidan:

Ansök om statsbidrag

Datum:
13 sep - 1 nov

Arrangör:
Socialstyrelsen

Plats:
Ansök via Socialstyrelsens e-tjänst

>
>
Ansök om statsbidrag