40 miljoner för att motverka hemlösheten

Regeringen tog i somras beslut om en nationell hemlöshetsstrategi med fyra mål för att motverka hemlöshet i Sverige, och har inom denna avsatt 40 miljoner kronor per år fram till 2026, där 30 miljoner är avsatt till statsbidrag inom Bostad Först och resterande 10 miljoner för hemlöshetsstrategins övriga mål för att motverka hemlösheten. Satsningar för bättre vård och ökad folkhälsa – Regeringen.se

Sveriges Stadsmissioner välkomnar regeringens satsning, vi har sen länge förespråkat metoden Bostad Först som en av de bästa metoderna för att bekämpa akut hemlöshet. Stadsmissionen har också påpekat att det krävs ett nationellt helhetsgrepp för att ge kommunerna de verktyg som behövs för att kunna arbeta med metoden på rätt sätt.

Pernilla Parding som är Programkoordinator på Bostad Först anser att regeringens statsbidrag är en viktig signal för kommuner att börja arbeta med Bostad Först.

– Det kommer att krävas planering, kunskap om metoden, samverkan och ett långsiktigt arbete samt utbyte av erfarenheter, säger Pernilla.

Socialstyrelsens utvärdering betonar vikten av att satsa på fortbildning och kontinuerlig kompetensutveckling för dem som arbetar med metoden, för att säkerställa att man arbetar metodtroget och för förståelsen av det långsiktiga kontaktarbete som Bostad Först innebär.

76 ansökningar för Bostad Först  – än finns det medel kvar

Socialstyrelsen har under 2022 mottagit 76 ansökningar från kommuner som valt att stärka sitt arbete mot hemlöshet genom att starta upp, utöka eller förbättra verksamhet enligt metoden Bostad Först. Fördelning av statsbidrag till kommuner 2022 blev totalt 25,4 miljoner kronor.

Idag har drygt 20 svenska kommuner, däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Örebro implementerat Bostad Först i sitt arbete mot hemlöshet. Flera kommuner så som Norrköping och Karlskrona håller på att starta upp en Bostad Först-verksamhet. Än finns det medel kvar att använda.

– När fler kommuner inser den samhällsvinst som Bostad Först innebär för skattebetalare och vilken livskvalitet det ger för människor i hemlöshet kommer också hemlösheten minska i Sverige, säger Kjell Larsson, utvecklingsledare, Bostad Först.

De 30 miljoner kronor som avsatt till kommunerna för att ställa om till Bostad Först har i första ansökningsomgången inte till fullo fördelats ut till kommunerna. Kjell Larsson utvecklingsledare i Bostad Först anser att det kan bero på att alla kommuner inte har observerat möjligheten till bidrag. Det kan också bero på att medlen inte är tillräckliga om man på allvar vill att samtliga kommuner ska ställa om hemlöshetsarbetet till Bostad Först.

– Ett sätt att driva på utvecklingen skulle kunna vara att möjliggöra även för idéburen sektor att ansöka om medel, för att bidra till omställningen genom kunskap, utbildningar, erfarenhet och konkret verksamhet, säger Kjell Larsson.

Rapport

Bostad först - från om till hur

Bostad först är en ansats som med gott resultat använts i andra länder för att bekämpa hemlöshet på lokal nivå. Frågan är alltså inte längre om kommuner bör ställa om till Bostad först – utan hur en sådan omställning ska ske. Läs mer

Utbilda dig

Om Bostad Först

Utbildningen vänder sig till alla yrkesroller som samverkar kring Bostad först och ger en grundläggande förståelse för metoden, samt senaste forskningen. Det finns även en fördjupande utbildning. Läs mer


Dela sidan:
Publicerad: 5 december, 2022

Frågor om Bostad Först
Karin Gamble, utbildningskoordinator
0732- 31 84 87
info@bostadforst.se

>
>
40 miljoner för att motverka hemlösheten