Nyheter

Ny nationell hemlöshetsstrategi

I juli 2022 presenterade regeringen en nationell strategi för hur Sverige ska motverka hemlöshet. Strategin innehåller fyra mål: hemlöshet ska förebyggas, ingen ska bo eller leva på gatan, ”Bostad först” bör införas nationellt. Läs mer

Brukar berättelse

Vägen till Fanny

I Vägen till Fanny följer vi Stefan Rock i en dokumentärfilm, före detta kriminell och hemlös som kämpat länge för att få ett hem. Genom Bostad först blir drömmen verklighet. Men glädjen blandas med rädsla. Hur tar man sig tillbaka? Hur blir man en del av samhället efter lång tid i den undre världen? Läs mer

Så började det

På en promenad i New York

Sam såg att fler människor började leva på stadens gator. De hamnade i en ond cirkel och pendlade mellan att leva på gatan och vara på sjukhus. Behandlingar för psykisk ohälsa och missbruk verkade inte fungera, Något behövde göras. Läs mer

Få koll på

8 Grundprinciperna

Med utgångspunkt i grundprinciperna arbetar vi målinriktat för att hjälpa människor att kunna bo kvar i sin bostad. Varje person får det stöd och den behandling som de själva önskar. På så sätt kan var och en liva sitt liv i trygghet utifrån sina egna mål och villkor. Läs mer

Läs mer

Rapport

Bostad först - från om till hur

Bostad först är en ansats som med gott resultat använts i andra länder för att bekämpa hemlöshet på lokal nivå. Frågan är alltså inte längre om kommuner bör ställa om till Bostad först – utan hur en sådan omställning ska ske. Läs mer

Forskning

Vad är ett hem?

Vi som arbetar med Bostad först kan inte erbjuda någon ett hem. Ett hem är det som invånaren skapar. Det är där den verkliga utmaningen ligger – att förvandla en lägenhet till ett hem. De här funderingarna resulterade till slut i den här essän som kom till i samtal med några personer som bor i Bostad först-lägenheter, skriver Cecilia Bergstedt Läs mer

Forskning

Bostad först eller Boendetrappan

Samtidigt finns det en problematik i att jämföra Bostad först och trappan. Trappan innehåller så mycket och det blir stor skillnad om vi jämför Bostad först med härbärgen, lågtröskelboende eller referenslägenheter. Nu klumpar vi ihop all denna komplexitet i ”trappan”. Läs mer

Dela sidan: