Bostad först utgår ifrån att ett eget boende är en mänsklig rättighet och att personer i hemlöshet först behöver den grundtrygghet en egen bostad ger, innan de kan förväntas ta itu med att förändra sitt liv. Bostad först-modellen används i flera kommuner.

 

En deltagares berättelse

Vägen till Fanny

I Vägen till Fanny följer vi Stefan Rock i en dokumentärfilm, före detta kriminell och hemlös som kämpat länge för att få ett hem. Genom Bostad först blir drömmen verklighet. Men glädjen blandas med rädsla. Hur tar man sig tillbaka? Hur blir man en del av samhället efter lång tid i den undre världen? Läs mer

Malmö berättar

Från hemlös till hyresgäst

Flera av de vi har remitterat till Bostad först är personer som vi känt under längre tid och som vi försökt motivera till olika förändringar men där vi inte riktigt kommit någonstans förrän nu när den här chansen med egen bostad har dykt up, berättar Marina Fors Läs mer

21 okt kl. 15:00-18:00
Från kalendern

An Introduction to Housing First

Welcome to the training module ‘An Introduction to Housing First’ organised by the Housing First Europe Hub! The course will be in in either Dutch, English, French or Spanish. It is a half-day course discussing the basics of the Housing First model and its core principles. Läs mer

Starta Bostad Först där du bor

Den viktigaste startpunkten är att engagera sig i sin kommun, berättar Barbro Engman. Vad som sker i byggnadsprocessen lokalt är avgörande, även om förutsättningarna kommer från staten i form av exempelvis lagstiftning.

Barbro Engman

Barbro Engman

– Kommunen sitter på jättemycket verktyg. Det är de som ska kartlägga den lokala bostadssituationen, bygga utifrån behovet, planlägga sin mark och ha en markpolitik som gör att det inte blir för dyrt att bygga, säger Barbro.

Läs mer: så kan vi påverka bostadspolitiken 


Röster från

Vad säger deltagare i bostad först

Genom Bostad först får människor som lever i hemlöshet en möjlighet till en egen bostad. Målet är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Forskning visar att Bostad först minskar hemlösheten. Läsa vad deltagarna tycker. Läs mer

Dela sidan: