Forskning visar att Bostad Först är både billigare och mer effektiv boendelösning för att motverka hemlöshet, jämfört med t.ex. akuta boendelösningar och kortsiktiga boendelösningar. Något som man också kan se i internationellt.

Enligt Boverkets beräkningar från 2015, uppräknat till dagens penningvärde, lägger Sveriges kommuner runt 6 miljarder kronor på insatser för att hantera hemlösheten. Det handlar om allt från akutboende till institutionsboende och långsiktiga bostadssociala lösningar. De kortsiktiga boendelösningar som idag är vanliga – härbärge, vandrarhem, hotell eller stödboende – är dyra.

Hemlöshet är förknippad med många kostnader för individen, staten, och kommunerna. Den största kostnaden bär personen som lever i hemlöshet.

Hemlösheten medför ovärdiga livsvillkor med risker för psykisk och fysisk ohälsa, överdödlighet och social utslagenhet och samhället drabbas i sin tur av ökade risker för brott förknippat med social utslagenhet.

En sänkt samhällskostnad

Hemlöshet innebär även direkta kostnader för kommuner och regioner, med fler akuta sjukvårdsbesök (både psykisk och somatisk) och beroende- och alkoholbehandling och kommunerna har dessutom höga kostnader för att ordna boendelösningar. Minskad akut hemlöshet kan sänka samhällskostnaderna med många miljoner kronor och det är viktigt att välja metod utifrån resultat för kvarboende, lägre kostnad och ökad livskvalité för människor i hemlöshet.

Uppskattningar från Storbritannien visar att Bostad Först sänker kostnaden med hälften jämfört med lösningar inom boendetrappan. Nu har Sverige, precis som vårt grannland Finland, infört Bostad Först som en nationell strategi för hemlöshetsarbetet och i Finland har hemlösheten minskat de senaste åren.

Fördjupa dig

Forskning

Bostad Först: Från OM till HUR

I studien jämför ekonomie doktor Sara Johansson de Silva kostnader och effektivitet hos den traditionella trappstegsmodellen respektive Bostad Först i Uppsala kommun. Och kunde se att Bostad Först kostar cirka 660kr/dygn jämfört med stödboende på 1100kr/dygn. Läs mer

Forskning

Vad är ett hem?

Vi som arbetar med Bostad först kan inte erbjuda någon ett hem. Ett hem är det som invånaren skapar. Det är där den verkliga utmaningen ligger – att förvandla en lägenhet till ett hem. De här funderingarna resulterade till slut i den här essän som kom till i samtal med några personer som bor i Bostad först-lägenheter, skriver Cecilia Bergstedt Läs mer

Nyheter

40 miljoner för att motverka hemlösheten

Regeringen tog i somras beslut om en nationell hemlöshetsstrategi med fyra mål för att motverka hemlöshet i Sverige. 30 miljoner är avsatt till statsbidrag inom Bostad Först och resterande 10 miljoner för hemlöshetsstrategins övriga mål för att motverka hemlösheten. Läs mer

Dela sidan:
>
>
Kostnadseffektiv metod